Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků
Kód
GA101/05/0423
Řešitel
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je analýza, vývoj a aplikace moderních efektivních metod pro řešení velkých a vícenásobně silně nelineárních problémů v mechanice tuhých těles v rámci metody konečných prvků. Cíle chceme dosáhnout spoluprací dvou vzájemně se doplňujícíchtý mů. V prvním jsou odborníci na mechaniku kontinua a vývojáři konečnoprvkového systému PMD. Druhý tým se skládá z matematiků, kteří vyvíjejí unikátní metody, jež je možno aplikovat v metodě konečných prvků s velkým užitkem. Spolupráce se již osvědčilapři řešení jednoho projektu. Náš přístup vychází z metody FETI (Finite Element Tearing and Interconnecting), která byla původně vyvinuta k rozložení oblasti řešení na podoblasti a je obzvláště vhodná pro paralelní výpočty, přičemž interakce mezipodoblastmi j e uvažována pomocí sil působících mezi podoblastmi. Z toho je patrné, že metoda se dá přirozeně aplikovat na řešení kontaktních problémů.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam