Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech
Kód
GA101/98/0535
Řešitel
Rok zahájení
1998
Rok ukončení
2000
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Předložený projekt má tři cíle. Prvním je vývoj a aplikace efektivních algoritmů pro numerické řešení kontaktních úloh se třením. Tyto algoritmy budou založeny na duální variační formulaci a na využití nových efektivních algoritmů kvadratického programov ání. Druhým cílem je využití těchto algoritmů k numerickému řešení úloh kontaktní tvarové optimalizace s uvažovaným Coulombovským třením. Posledním cílem je implementace těchto algoritmů do programových systémů ANSYS (řešení kontaktních úloh) a ODESSY (t varová optimalizace), a to včetně jejich ověření na řešení praktických úloh. Systém ODESSY byl vytvořen na universitě v Aalborgu, s níž spolupracujeme v oblasti výzkumu řešení úloh tvarové optimalizace.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam