Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kód
1503/MP4577011
Řešitel
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
TANDEM
Předmět výzkumu
Tento software představuje počítačový program HOJE pro statistické vyhodnocení váhových faktorů v programovém prostředí Microsoft Excel a Visual Basic dle metodiky navržené ÚJV Řež a.s. Software umožňuje vkládat do výpočtů obecná vstupní data. Neurčitost vstupních dat je reprezentována tzv. metrikami. Uživatel si může snadno (pomocí počítačové myši) měnit parametry vstupních metrik. Software umožňuje obecné zadávání modelu: je možno měnit počet vstupních metrik a cílů a taktéž měnit parametry váhových faktorů modelu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam