Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace
Kód
MSM6198910027
Řešitel
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
CV - Záměr
Předmět výzkumu
Navrhovaný mezifakultní projekt se zabývá rozvojem efektivních metod pro řešení problémů, které jsou v současné době díky svému rozsahu, struktuře, nehladkosti nebo nelinearitě obtížně řešitelné, a následně jejich zapojením do řešení vybraných komplexních inženýrských problémů. Důraz bude kladen především na vývoj algoritmů, které dokážou efektivně využít moderní paralelní počítače a jsou v jistém smyslu optimální či škálovatelné. Výzkum bude vycházet z rozvoje efektivních metod pro řešení základních přímých úloh se speciální strukturou, které budou dále využity k řešení multifyzikálních úloh, inverzních úloh identifikace fyzikálních parametrů, a k řešení úloh optimálního navrhování. Výzkumná činnost bude zahrnovat všechny fáze matematického modelování od výběru problémů a jejich korektní matematické formulace, přes diskretazici a návrh efektivních algoritmů, studium výpočetní náročnosti a implementaci nových algoritmů, až po srovnání modelových a experimentálních dat.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam