Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení
Kód
GA201/07/0294
Řešitel
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Předložený projekt se bude zabývat: a) studiem kvalitativních vlastností řešení diskrétních kontaktních úloh s Coulombovým třením zahrnujícím problematiku větvení řešení v závislosti na koeficientu tření, metody kontinuace řešení a analýzu dosažených výsledků v závislosti na dimenzi úlohy b) vývojem algoritmů s asymptoticky lineární složitostí pro numerické řešení diskretizovaných variačních nerovnic druhého druhu, které popisují rovnováhu soustav těles s daným třením ve 2D a 3D. Výzkum bude zahrnovat studium spektrálních vlastností duálních Schurových komplementů vznikajících při použití různých variant metod rozložení oblasti typu FETI c) teoretickou analýzu, diskretizaci a realizaci 2D a 3D kvasistatických kontaktních úloh s Coulombovým třením a koeficientem zavislým na řešení d) použití výsledků z b) k vývoji škálovatelných algoritmů pro řešení varičních nerovnic diskretizovaných pomocí metody hraničních prvků s využitím kombinace metod rozložení hranice a řídkých aproximací integrálních operátorů e) testování algoritmů pomocí vhodných benchmarků a jejich využití k řešení rozsáhlých inženýrských úloh.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam