Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat
Kód
GA205/98/1233
Řešitel
Rok zahájení
1998
Rok ukončení
2000
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt se zabývá především analýzou použití moderního matematického aparátu a studiem lokálních charakteristik waveletů neperiodických signálů. Projekt navazuje na celosvětový trend aplikace výsledků matematické teorie waveletů pro řešení pra ktických interpretačních úloh. V projektu budou řešeny jak modelové úlohy geofyziky, tak budou zpracována i reálná data. Budou navrženy nové teoretické postupy řešení těchto úloh a jejich implementace s ohledem na efektivitu při počítačovém zpracování. B ude analyzována použitelnost waveletů při interpretaci digitálně registrovaných geofyzikálních dat získaných geofyzikálním měřením pracovníky ÚG, resp. při řešení inverzních úloh.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam