Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí
Kód
FR-TI1/432
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
TIP
Předmět výzkumu
V rámci grantového projektu je plánován vývoj nových metod hodnocení kvality vzorků sochorů a bram u zaváděných jakostí ocelí s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se v první fázi o tvorbu databáze digitálních fotografií vzorků speciálních ocelí a o vývoj počítačově orientovaných vyhledávacích metod. V druhé fázi projektu se budeme zabývat vývojem metod hodnocení kvality metalografických vzorků, mj. sochorů a bram s hlavním zřetelem na středovou kvalitu (např. vliv segregace, porezita a dalších faktorů na kvalitu vzorku). Ve třetí fázi je plánován vývoj a tvorba aplikačního softwaru s příslušnými moduly, které umožní vyhledávání makrostruktur v kolekcích digitálních fotografií, monitorování kvality vzorků a strojové hodnocení metalografických vzorků. V závěrečné čtvrté fázi projektu se jedná o zahrnutí vytvořeného modelu do modelu výrobních parametrů (prototypově v ArcelorMittal Ostrava a.s.) s možností hledat vazby mezi výrobními a kvalitativními parametry.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam