Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj a paralelní implementace hledání speciálních typů ohodnocení grafů
Kód
FRVS2014/228
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Vývoj a paralelní implementace hlední speciálních typů ohodnocení grafů, zejména s vazbou na využití paralelního clusteru Anselm. Řešitel Adam Silber ve spolupráci s garantem předmětů Teorie grafů a Metody diskrétní matematiky Petrem Kovářem a dalším studentem Ondřejem Gruntem přispěje k vývoji paralelního softwaru pro hledání speciálních typů ohodnocení grafů, se kterým přijdou do kontaktu studenti různých oborů, kteří si ve svém studijním plánu zapíší předmět Teorie Grafů. Řešitel předmět Teorie Grafů absolvoval ve svém navazujícím magisterském studiu a navázal na něj v tématu své diplomové práce. Vývoj softwaru bude rovněž přínosný pro studium doktorského předmětu Metody diskrétní matematiky, z motivačního hlediska i v předmětu Diskrétní matematika, ve kterém řešitel projektu vede cvičení.
Zpět na seznam