Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vytvoření generátoru příkladů lineární algebry
Kód
FRVS2015/80
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Jedním ze základních pilířů studia Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava jsou matematické předměty Lineární algebra pro IT (470-2202/01) ve studijním programu Informační a komunikační technologie (B2647) a Lineární algebra (470-2201/01) ve studijním programu Elektrotechnika (B2649) a Projektování elektrických zařízení (B2648). Oba předměty absolvuje každoročně několik stovek studenů, což klade velké nároky na přípravu unikátních a přitom vyvážených zadání projektů, domácích úkolů, zápočtových a zkouškových písemek. Cílem tohoto projektu poskytnout vyučujícím a studentům těchto předmětů nové materiály pro přípravu výuky a pro studium. Primárním výstupem projektu bude modulární generátor příkladů, který bude následně využit pro vytvoření sbírky příkladů, soubor řešení, domácí úkoly, soubory projektů a zápočtové a zkouškové písemky. V současné době existuje řada sbírek příkladů, avšak ty jednak pně nevyhovují osnovám výše uvedených předmětů a navíc ani kvanitativně nedostačují jako zdroj příkladů pro velký počet studentů. Materiály vytvořené v rámci tohoto projektu budou připraveny na základě konzultací s vyučujícími přímo na základě jejich požadavků. Vytvořený software poskytne možnost generovat velké množství vyvážených souborů příkladů různé aritmetické obtížnosti.
Zpět na seznam