Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Ultrazvuková časově reverzní zrcadla v nedestruktivním testování
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
VŠB - TUO
Kategorie
Obecná forma
Typ
Záznamy z EVP bez programu
Předmět výzkumu
Časově reverzní (TR) akustika se dnes stala užitečným nástrojem v mnoha vědních oborech. Procedura časové reverzace signálů umožňuje fokusaci elastických vln v čase i prostoru a tím také přesnou lokalizaci a rekonstrukci akustických zdrojů i v silně nehomogenních a dispersních prostředích. TR proces může být ale ovlivněn mnoha externími faktory. Navrhovaný projekt je zaměřen na vyšetřování faktorů, které mohou nepříznivě ovlivnit použití TR v ultrazvukových metodách nedestruktivního testování akustická emise, nelineární ultrazvuková spektroskopie): teplotní a geometrické změny a vnější zatížení. Vlivy těchto faktorů budou experimentálně vyšetřovány na jednoduchých i složitějších kovových vzorcích. Experimenty budou současně doprovázeny rozsáhlými, paralelizovanými numerickými simulacemi, modelujícími šíření vln s vysokou přesností, což umožní lepší porozumění pozorovaným závislostem a návrh vhodných postupů zpracování signálů. Konečným cílem je určit podmínky přenosu ultrazvukových signálů z reálných konstrukcí na fyzické resp. výpočetní modely, kde mohou být snáze analyzovány.
Zpět na seznam