Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí
Kód
GA17-22615S
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Časová reverzace (TR) akustických a ultrazvukových signálů je užitečným nástrojem v mnoha vědních oblastech včetně nedestruktivního hodnocení materiálů a konstrukcí. TR umožňuje fokusaci elastických vln v čase i prostoru a přesnou lokalizaci a rekonstrukci zdrojů signálu i v silně nehomogenních a dispersních prostředích. Navrhovaný projekt je zaměřen na vyšetřování podmínek, které mohou nepříznivě ovlivnit použití TR ve dvou ultrazvukových metodách nedestruktivního testování: akustické emisi a nelineární ultrazvukové spektroskopii. Vlivy různých faktorů budou experimentálně vyšetřovány na vzorcích z kovových a kompozitních materiálů. Experimenty budou doprovázeny rozsáhlými paralelizovanými numerickými simulacemi šíření elastických vln, což umožní lépe porozumět pozorovaným souvislostem a navrhnout vhodné postupy zpracování signálů. Konečným cílem je určit podmínky přenosu ultrazvukových signálů z reálných konstrukcí na fyzické resp. výpočetní modely, kde mohou být snáze analyzovány.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam