Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Math Exercises for You 2
Kód
2019-1-CZ01-KA201-061222
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
ERASMUS
Kategorie
Obecná forma
Typ
ERASMUS
Předmět výzkumu
Matematika je jedním z pilířů technického a přírodovědného vzdělávání. Bohužel je ale také jedním z hlavních strašáků dnešní doby a důvodem, proč se mladí lidé vyhýbají studiu STEM oborů. Atraktivní a interaktivní on-line matematika může pomoci tuto situaci vylepšit a zvýšit zájem studentů o tuto krásnou a užitečnou disciplínu. Prvním cílem projektu je zvýšení matematických kompetencí žáků středních škol (a posledních ročníků škol základních), oživení výuky matematiky zajímavými, neotřelými, interaktivními materiály pro procvičení a rozšíření procesu procvičování i mimo školu a domov, třeba do autobusu a vlaku. Nabytí a upevnění matematických vědomostí a dovedností vede k posílení sebevědomí nejen v matematice, ale i v dalších přírodovědných disciplínách, které matematiku využívají. To také vede ke zvýšení zájmu o tyto disciplíny a motivuje žáky k jejich dalšímu studiu. Druhým cílem je zkvalitnit výukový proces, těsněji propojit práci učitelů a studentů a ulehčit a zefektivnit práci učitelů matematiky při přípravě zajímavých procvičovacích testů, při přípravě písemek, při posuzování práce studentů a získávání dat o problematických výukových partiích, o výsledcích žáků a celých tříd. K naplnění těchto cílů povedou následující aktivity: - Vytvoření nové mobilní webové aplikace „Math for Student on Bus“ určené pro procvičování lehkých (zpaměti řešitelných) úloh při cestě do školy, při čekání na autobus, vlak atd. - Vytvoření nové aplikace „Clone written test“, která je určena učitelům a umožňuje vytvářet různé varianty písemek. Hlavním cílem je umožnit učiteli vybrat si otázky z databáze klonovaných otázek do jedné písemky a získat přitom písemky dvě (varianty A a B). Klonovaná písemka bude obsahovat typově stejné úlohy, ale s jinými hodnotami nebo drobnými modifikacemi. - Vytvoření nové mobilní webové aplikace „Interactive math class“, která bude pracovat s databází 5000 otázek v pěti jazycích. Hlavní motivací je chápání výukového procesu jako neustálé interakce mezi učitelem a žákem, kdy učitel reaguje na aktuální stav znalostí a neznalostí žáků a přizpůsobuje výukový proces tomu, co žáci potřebují nejvíce. Tato aplikace bude určena pro společnou práci ve třídě, výukový proces zahrnující žáky a učitele. Cílem je jednak umožnit učitelům lehce vytvářet testy a zadávat je studentům a navíc získávat okamžitou zpětnou vazbu a ihned reagovat. Student tak pomáhá učiteli zaměřit se na nejpotřebnější učivo. A naopak, tím, že učitel může věnovat energii tomu nejvíce potřebnému, zvyšuje efektivitu celého procesu.
Zpět na seznam