Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Math Exercises for You 3
Kód
2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086821
Řešitel
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
ERASMUS
Kategorie
Obecná forma
Typ
ERASMUS
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je zvýšit matematické kompetence studentů středních škol a zlepšit jejich jazykové znalosti. Tento cíl lze rozdělit na dílčí cíle: - využití aplikačních příkladů z reálného světa k podpoře vnitřní motivace studentů k učení, - podpora hlubšího porozumění a kritického myšlení, - komplexní procvičování prostřednictvím interaktivních tréninkových her, - aktivizace zájmu a radosti studentů z matematiky prostřednictvím soutěžních aplikací. Ve spolupráci středoškolských a vysokoškolských učitelů bude vytvořena platforma pro procvičování celé středoškolské matematiky. Podrobné aplikační příklady z praxe, tréninkové hry a soutěžní aplikace budou k dispozici v pěti jazycích (angličtina, španělština, čeština, slovenština, polština) a budou použitelné na mobilu, tabletu i počítači. Učitelé budou moci vytvářet testy a soutěže na míru a naplnit je otázkami dle vlastního výběru z databáze 6 000 otázek. Projekt obohatí pětijazyčný portál math4u.vsb.cz o: - sadou podrobných aplikačních příkladů z reálného světa, které podporují vnitřní motivaci k učení, - databází otázek s výběrem odpovědi "Najdi chybu" a "Dává to smysl?", které pomáhají posilovat kritické myšlení a podporují schopnost rozhodovat o pravdivosti předložených tvrzení, - výukové hry k systematickému upevňování základních znalostí a dovedností, - šablony her, které učitelé vyplňují otázkami z připravené databáze.
Zpět na seznam