Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Následující seznam projektů je převzat z univerzitní databáze projektů a rozdělen do kategorií podle zdrojů.

Akademie věd ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
1ET400300415 Modelování a simulace náročných technických problémů: efektivní numerické algoritmy a paralelní implementace s pomocí nových informačních technologií 2004 2008
1ET401940412 Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů 2004 2007
IBS3086102 Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC 2001 2005

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086821 Math Exercises for You 3 2022 2025
2019-1-CZ01-KA201-061222 Math Exercises for You 2 2019 2022

Erasmus - IP (Intensive programs)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2016-1-CZ01-KA201-023932 MEx4U - Matematika pro Tebe 2016 2019

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA17-22615S Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí 2017 2019
GAP201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy 2010 2014
GD103/09/H078 Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů 2009 2012
GP101/09/P601 Adaptace škálovatelných algoritmů FETI typu pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh 3D elasticity s vysokým počtem těles ve vzájemném kontaktu. 2009 2011
GA101/08/0574 Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami 2008 2012
GA201/07/0294 Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení 2007 2011
201/05/P008 Vývoj adaptivních a více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu 2005 2007
GA101/05/0423 Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků 2005 2007
GP201/05/P008 Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu 2005 2007
GA101/04/1145 Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D 2004 2006
GA201/03/0671 Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic 2003 2005
GP201/02/D102 Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace 2002 2005
GA101/02/0072 Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků 2002 2004
GA101/01/0538 Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci 2001 2003
GA103/01/0400 Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí 2001 2003
GA201/00/0376 Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace 2000 2002
GA105/99/1229 Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice 1999 2001
GA101/98/0535 Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech 1998 2000
GA201/98/1451 Speciální grafové, hypergrafové a algoritmické struktury 1998 2000
GA205/98/1233 Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat 1998 2000
GA201/97/0395 Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh 1997 1999
GA201/97/0421 Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů 1997 1999
GA105/95/1273 Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů 1995 1997
GA101/94/1853 Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu 1994 1996

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI1/432 Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí 2009 2013
1503/MP4577011 Nový jaderný zdroj pro energetiku 2005 2007

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/011 SGS 2 KAM 2023 2023 2023
SP2023/067 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy IX 2023 2023
SP2022/42 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy VIII 2022 2022
SP2022/6 SGS 2 KAM 2021 2022 2022
SP2021/103 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy VII 2021 2021
HS4702001 MonkeyData,Lampart,732570 2020 2020
SP2020/114 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy VI 2020 2020
SP2020/46 Aplikovaná statistika a teorie pravděpodobnosti 2020 2020
HS4701902 Ostravská univerzita,Lits 2019 2019
SP2019/16 Aplikovaná statistika 2019 2019
SP2019/84 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy V 2019 2019
IRP/2018/228 Tvorba ilustračních doplňků k vybraným partiím z Obyčejných diferenciálních rovnic 2018 2018
IRP/2018/232 Příprava doplňkových materiálů pro výuku statistiky 2018 2018
SP2018/165 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy IV 2018 2018
SP2018/68 Aplikovaná statistika a statistická teorie čísel 2018 2018
7AMB17AT028 Efektivní paralelní implementace metod hraničních prvků 2017 2018
SP2017/122 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy III 2017 2017
SP2017/56 Modelování spolehlivosti a rizik 2017 2017
SP2016/108 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy II 2016 2016
SP2016/18 Stochastické modelování spolehlivosti a rizik 2016 2016
HS4701501 D3Soft Future,Briš,5976 2015 2015
SP2015/100 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy 2015 2015
SP2015/84 Stochastické modelování 2015 2015
SP2014/204 Paralelní řešení výpočetně náročných úloh II 2014 2014
SP2014/42 Modelování rizik v průmyslu a biomedicíně 2014 2014
SP2013/116 Analýza rizik pro aplikace v průmyslu a biomedicíně 2013 2013
SP2013/191 Paralelní řešení výpočetně náročných úloh 2013 2013
CZ.1.07/1.1.00/26.0042 Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností 2012 2015
SP2012/108 Modelování a kvantifikace rizik 2012 2012
SP2012/187 Vývoj, implementace a testování metod pro paralelní řešení výpočetně náročných úloh 2012 2012
SP2011/100 Modelování a kvantifikace rizik v lékařství, zpracování biomedicínckých dat 2011 2011
SP2011/183 Paralelní zpracování výpočetně náročných inženýrských úloh - etapa III 2011 2011
HS470001 EGÚ Brno, Briš, 3334 2010 2010
SP/2010173 Paralelní zpracování výpočetně náročných inženýrských úloh - etapa II 2010 2010
SP/201070 Využití moderních statistických metod v biomedicínském výzkumu 2010 2010
CZ 1.07/2.2.00/07.0332 Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti 2009 2012
HS457801 Petrellus Eng.Lim.,Briš,3334 2008 2010
MSM6198910027 Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace 2007 2013
1M06047 Centrum pro jakost a spolehlivost výroby 2006 2011
ME 641 Vývoj škálovatelných řešičů pro řešení kontaktních problémů elasticity a tvarovou optimalizaci 2003 2005
PG99104 Prezentace nových výsledků v oblasti faktorizace kompletních grafů na 17th British Combinatorial Conference 1999 1999

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
00182/2010 Škola matematického modelování 2010 2010
00276/2009 Škola matematického modelování 2009 2009

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/14 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro matematické předměty 2021 2021
RPP2020/138 SW podpora vizualizace výsledků numerických simulací v předmětech studijních programů Výpočetní a aplikovaná matematika 2020 2020
RPP2019/61 Interaktivní úlohy pro podporu výuky matematických předmětů 2019 2019
RPP2016/126 Interaktivní 3D grafika pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí více proměnných 2016 2016
RPP2016/46 Multimediální studijní opory 2016 2016
FRVS2015/80 Vytvoření generátoru příkladů lineární algebry 2015 2015
FRVS2015/81 Tvorba instruktážních videí využití softwaru R ve výuce předmětů zaměřených na statistiku 2015 2015
FRVS2014/228 Vývoj a paralelní implementace hledání speciálních typů ohodnocení grafů 2014 2014

VŠB - TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Ultrazvuková časově reverzní zrcadla v nedestruktivním testování 2016 2018
RP4575011 SAFERELNET Thematic Network 2002 2006
MSM 272400019 Vývoj algoritmu pro rešení slozitých prumyslových problému 1999 2004