FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky
  • Katedra elektroenergetiky (spolupráce v rámci projektu MŠMT “Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie),
  • Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (spolupráce v rámci projektu MŠMT “Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů”),
  • Institut fyziky HGF(v oblasti aplikace metod tvarové optimalizace v magnetostatice),
  • Katedra mechaniky(v oblasti řešení kontaktních úloh a úloh tvarové optimalizace),
  • Katedra neželezných kovů(při modelování difuze metanu a teplotního režimu v haldách),
  • Katedra analytické chemie(na zkoušení materiálů v oblasti modelování vzniku pestrých vrstev) atd.