• Katedra elektroenergetiky (spolupráce v rámci projektu MŠMT Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie),
  • Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (spolupráce v rámci projektu MŠMT Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů),
  • Institut fyziky HGF (v oblasti aplikace metod tvarové optimalizace v magnetostatice),
  • Katedra mechaniky (v oblasti řešení kontaktních úloh a úloh tvarové optimalizace),
  • Katedra neželezných kovů (při modelování difuze metanu a teplotního režimu v haldách),
  • Katedra analytické chemie (na zkoušení materiálů v oblasti modelování vzniku pestrých vrstev) atd.