Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků
Kód
GA101/02/0072
Řešitel
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vývoj moderních efektivních metod řešení velkých a silně nelineárních problémů elasticity v rámci metody konečných prvků. Jako nelinearity budeme uvažovat kontakt mezi poddajnými tělesy a velké posuvy. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je spolupráce dvou týmů. V prvním týmu jsou odborníci na mechaniku kontinua a vývojáři úspěšného konečnoprvkového systému PMD. Druhý tým se skládá z matematiků, kteří vyvíjejí unikátní metody, jež je možno aplikovat v metodě konečných prvků s velkým užitkem. Pro řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic chceme aplikovat iterační metodu sdružených gradientů s robustním předpodmiňovačem a úsporným uložením dat. Řešení kontaktní nelinearity bude založeno na metodě rozložení oblasti duální metodou FETI. Tento postup lze užít i pro semikoercivní úlohy. Kontaktní úloha takto rozdělená na podoblasti se potom pomocí metody "rozšířených" Lagrangiánů převede na posloupnost úloh kvadratického programování
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam