Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací

Program: Elektrotechnika
 
Obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony
 
předseda:   prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava
místopředseda:   prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava
 
Interní členové:  
 • prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
 • prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
 • doc. Ing. Karel Chmelík
 • doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
 • doc. Ing. Václav Vrána, CSc.
 • doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
 • doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. 
 • Ing. Libor Štěpanec, Ph.D.
Externí členové: 
 • prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. (FEL, ČVUT Praha)
 • prof. Ing. Pavol Fedor, PhD. (FEI TU Košice)
 • prof. Ing. Viktor Valouch (Ústav termomechaniky, AV ČR)
 • prof. Ing. Ján Vittek, PhD. (FEL, Žilinská univerzita Žilina)
 • doc. Ing. Pavol Makyš, PhD. (FEL, Žilinská univerzita v Žilině)
Členové z praxe:
 • Ing. David Vinklárek, Ph.D. (TES VSETÍN, s. r. o.)
 • Ing. Michal Kopecký, Ph.D. (ŠKODA ELECTRIC, a. s.)
 • Ing. Ondřej Frančík, Ph.D. (ABB, s. r. o.)
 • Ing. David Slivka, Ph.D. (ABB, s. r. o.)
  
Obor: Elektronika
 
předseda:   prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
místopředseda:   prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
 
Interní členové:  
 • prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Josef Punčochář.
 • prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Ing. Libor Hrdina, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Externí členové: 
 • prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. (FEL, ČVUT Praha)
 • prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (FEL, Žilinská univerzita Žilina)
 • prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD. (FEI TU Košice)
 • doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (FEKT, VUT Brno)
 • doc. Ing. Pavol Makyš, PhD. (FEL, Žilinská univerzita v Žilině)
Členové z praxe:
 • Ing. Vladislav Damec, Ph.D. (Siemens AG Österreich, Wien)
 • Ing. Pavel Hlisnikovský, Ph.D. (POLL s.r.o., Praha)
 • Ing. Tomáš Křeček, Ph.D.
 • Ing. Martin Tvrdoň, Ph.D. (Průmyslové automatizace Czechia, s. r. o., Ostrava)
 
Obor: Elektroenergetika
 
předseda:   prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
místopředseda:   prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
 
Interní členové:  
 • prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
 • doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
 • doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec
 • doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
 • doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
 • prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
 • prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
 • doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
 • doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Externí členové: 
 • prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (Technická univerzita Košice)
 • prof. Ing. František Janíček, PhD. (FEL STU Bratislava)
 • doc. Ing. Ladislav Varga, CSc. (Technická univerzita Košice)
 • doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (FEKT VUT Brno)
 • doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (FEKT VUT Brno)
 • prof. Ing. Juraj Altus, CSc. (Žilinská univerzita v Žilině)
 • prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (FEL ČVUT Praha)
 • doc. Dr.hab.ing. Jerzy Skutnik (TU Częstochowa, Polsko)
 • doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
 • doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (FEI STU Bratislava)
 • doc. Ing. Jiří Plch, CSc.
 • doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc. (ZČU v Plzni)
 • prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. (FEI TU v Košicích)
 • prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. (FEI TU v Košicích)
 • doc. Ing. Peter Braciník, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině)
 • Ing. Roman Vaněk, Ph.D., ČEZ Distribuce, a. s. – pro obor Elektroenergetika
 • Dr. Ing. Oldřich Záviška, Siemens – pro obor Elektroenergetika
 • prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní)
Členové z praxe:
 • Ing. Roman Portužák, CSc., Siemens
 • Ing. Zdeněk Burdek, Ph.D., ČEZ Distribuce, a. s.
 • Ing. Tomáš Raška, Ph.D., ČEZ Distribuce, a. s.
 • Ing. Petr Zemánek, Ph.D., Viessmann, s.r.o.
 • Ing. Břetislav Stacho, Ph.D., ABB, s. r. o.
 
Obor: Technická kybernetika
 
předseda:   prof. Ing. Radim Briš, CSc.
místopředseda:   prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 
Interní členové:   
 • prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • prof. Ing. Miroslav Pokorný, CSc.
 • prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
 • doc. Ing. Jindřich Černohorský, CSc.
 • prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • prof. Ing. Zora Jančíková, CSc. (FMMI, VŠB-TUO)
 • prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
 • doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Externí členové:      
 • prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (UTB Zlín)
 • plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (UO Brno)
 • doc. RNDr. Petr Volf, CSc., (UTIA AV ČR, Praha)
 • prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
 • doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě)
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze)
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. (Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze)
Členové z praxe:    
 • Ing. Tomáš Wiszczor, Ph.D.
 • Ing. Jakub Pindor, Ph.D.
 
Program: Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika
 
Obor: Informatika
 
předseda:   prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
předseda:   prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
předseda:   prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
místopředseda:   prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
místopředseda:   prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
 
Interní členové:
 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
 • prof. Ing. Václav Skala, CSc.
 • doc. Ing. Dr. Eduard Sojka
 • prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
 • doc. mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
 • prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
 • prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
 • doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
 • prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof. h. c.
 • prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Externí členové: 
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (UK, Praha)
 • prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (VŠE, Praha)
 • doc.  Ing. Petr Sosík, CSc. (Slezká univerzita, Opava)
 • doc. RNDr. Václav Matyáš, Ph.D. (MUNI Brno)
 • Ing. Dušan Húsek, CSc. (UI AV, Praha)
 • doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. (CE IT4I Ostravská univerzita)
 
Obor: Výpočetní a aplikovaná matematika
 
předseda:   prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
předseda:   prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
 
interní členové:  
 • prof. Ing. Radim Briš, CSc.
 • prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
 • prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
 • prof. RNDr. Pavel Burda, CSc.
 • doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
 • doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
 • prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
 • prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
 • doc. Ing. David Horák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
Externí členové: 
 • doc. RNDr. Josef Malík, CSc.
 • doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
 • doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
 • prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (VUT Brno)
 • doc. RNDr. Petr Volf, CSc. (UTIA AV ČR, Praha)
 • RNDr. Ondřej Jakl, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, Ostrava)
 • Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D. (ÚGN AV ČR)
 • Ing. Jakub Šístek, Ph.D. (Matematický ústav Praha)
 • doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
 • Ing. Michal Španěl, Ph.D., FIT VUT v Brně – pro obor Výpočetní a aplikovaná
  matematika
 • Ing. Matúš Dubecký, PhD. (UVPT, Slovenská technická univerzita)
 • doc. Ing. Ivan Janeček, CSc. (ÚGN AV ČR Ostrava)
 • doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D. (TU v Liberci)
 • assoc. prof. Mariusz Meszka, M.Sc., Ph.D. (AGH University of Science and Technology, Kraków)
 • doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD. (Technická univerzita v Košicích)
 • Ing. Jakub Šístek, Ph.D. (MÚ AV ČR, Praha)
 • RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. (Fyzikální ústav v Opavě, Slezská univerzita, Opava)
 
Obor: Komunikační technologie
 
předseda:  prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
místopředseda:   prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 
Interní členové:  
 • doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
 • doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
 • doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
 • prof. Ing. Radim Briš, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
 • prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
 • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
 • doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
 
Externí členové: 
 • prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (STU Bratislava)
 • prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (Univerzita Pardubice)
 • prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (VUT Brno)
 • prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (UnOb Brno)
 • doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. (ČVUT Praha)
 • prof. Ing. Boris Šimák CSc. (FEL ČVUT v Praze)
 • prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (FEKT VUT v Brně)
 • doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (FEKT VUT v Brně)
 • doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (FEKT VUT v Brně)
 • doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (FEI STU v Bratislavě)
 • doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (FEI STU v Bratislavě)
 • doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. (FEL, Žilinská univerzita)
 • doc. Ing. Vladimír Wieser, PhD. (FEL, Žilinská univerzita)
 • prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (FEKT VUT v Brně)
 • doc. Ing. Vít Novotný, PhD. (FEKT VUT v Brně)
 • prof. Ing. Milan Dado, PhD. (FEL, Žilinská univerzita)
 • Dr. Dinh-Thuan Do (Ho Chi Minh City, Vietnam)
 • Dr. Vo Hoang Duy (Ho Chi Minh City, Vietnam)
 • doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)

DSP Výpočetní vědy

 • Florent Xavier Gadéa, Ph.D., Directeur de Recherche au CNRS, Université Toulouse III - Paul Sabatier & CNRS, Francie 

DSP Výpočetní a aplikovaná matematika

 • assoc. prof. Ing. Bedřich Sousedík, M.S., Ph.D., Department of Mathematics and Statistics, University of Maryland, Baltimore County, USA
 • prof. Dr. Maya Neytcheva Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden

DSP Elektrotechnika

 • doc. Ing. Pavol Makyš, PhD. (FEL, Žilinská univerzita v Žilině)