Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

„Research & Innovation in the Geothermal energy“

„Research & Innovation in the Geothermal energy“
Mezinárodní letní škola.

Mezinárodní letní škola na téma „Research & Innovation in the Geothermal energy“ je výstupem spolupráce VŠB-TUO, Fraunhofer-Gesellschaft a University of Vaasa. Odborníci ze zahraničních partnerských institucí budou přednášet studentům doktorského studia VŠB-TUO základy akademického psaní, rešerší odborné literatury, práce s vybranými portály. Přednášky se budou dále věnovat oblasti geotermální energie. Zaměří se na současný výzkum a inovace v této oblasti. Do přednášek se zapojí kromě odborníků z výše zmíněných institucí také odborníci z ostravských firem.

Letní školy se účastní celkem 19 studentů z České republiky, Itálie, Nepálu, Francie, Indie a Slovenska.

Projekt GeoUS je financovaný programem Evropské unie Horizont 2020 (Grant Agreement 856670). Na projektu GeoUS společně pracují výzkumníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty stavební a Hornicko-geologické fakulty.

 

Autor textu: JUDr. Michaela Vráželová, Ph.D., LL.M., Ing. Monika Borová

Fotografie: Sati Medová

Vloženo: 30. 8. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Zpět