Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Energy Forum 2023

Energy Forum 2023
Chemnitz, Germany 26.04.2023

26. dubna 2023 jsme spolupořádali v rámci evropského projektu GEOUS – HORIZON2020 společně s institucí Chemnitz Fraunhofer IWU a firmou EINS Energetické fórum 2023. Základním tématem bylo obnovitelné teplo - pohled na mezinárodní výzkumné projekty a regionální aplikace. V rámci této akce byly realizovány následující aktivity:

- prezentace z oblasti výzkumu a průmyslu

- workshopy pro výměnu zkušeností

- prezentace exponátů a experimentální prohlídka terénu s živými ukázkami

- vystoupení fyzika a kabaretiéra Vince Eberta

- společné setkání účastníků

Úvodní slovo měl vedoucí naše katedry prof. Ing. Koziorek Jiří, Ph.D. TRT exponát úspěšně prezentovali doc. Ing. Hájovský Radovan, Ph.D. a Ing. Macháček Zdeněk, Ph.D. Na odpoledních workshopech přednášel doc. Ing. Prauzek Michal, Ph.D. a také kolegové z Katedry geotechniky a podzemního stavitelství doc. RNDr. Pospíšil Pavel, Ph.D. a prof. Ing. Rapantová Naďa, CSc. Nedílnou součástí našeho týmu byl Ing. Hercík Radim, Ph.D.

Vloženo: 4. 5. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Zpět