Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studium Ph.D. na FEI je skvělým startem pro vědeckou kariéru

Studium Ph.D. na FEI je skvělým startem pro vědeckou kariéru
Doktorský program umožňuje studentům prozkoumat své vybrané téma do hloubky, více se specializovat a získat odborné znalosti a dovednosti v dané oblasti.

Prof. Martinek hodnotí hlavní výhody studia Ph.D.: „Tento typ studia na FEI poskytuje studentům možnost provádět svůj vlastní výzkum. To znamená zapojit se do inovativních projektů a objevovat nové technologie a postupy. Studenti Ph.D. jsou našimi vědeckými kolegy a je jen na nich, kam chtějí dále směřovat odborně i profesně.“

Během doktorského studia studenti rozvíjejí nejen svou specializaci, ale také dovednosti v oblastech jako je analýza dat, kritické myšlení, problémové řešení a komunikace. Tyto dovednosti jsou ceněny nejen v akademickém prostředí, ale i v průmyslu a veřejném sektoru. Prof. Martinek pokračuje v představení Ph.D. studia na FEI: „Denně se setkávám s úspěchy našich doktorandů i postdoků a je vidět, že jsou pro naše výzkumné týmy velkým přínosem. Pro každé vědecké pracoviště je naprosto zásadní si vychovat následující generace vědců, kteří pracoviště a daný obor posouvají dále“.

Ph.D. programy umožňují studentům spolupracovat s odborníky v jejich oboru a zapojit se do mezinárodních výzkumných projektů. To poskytuje cenné zkušenosti a umožňuje studentům budovat síť profesionálních kontaktů globálně.

Kdo nestihl 27. 2. 2024 Den otevřených dveří pro Ph.D. a tak představení možností doktorského studia na FEI, může se přímo obrátit dle vybraného tématu na konkrétní školitele: https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/doktorske-studium/temata-doktorskych-disertacnich-praci/

Vloženo: 27. 2. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět