Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pan docent Mazin Abed Mohammed na FEI v rámci projektu REFRESH

Pan docent Mazin Abed Mohammed na FEI v rámci projektu REFRESH
V rámci strategického projektu REFRESH působí na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava pan docent Mazin Abed Mohammed, konkrétně v Industry 4.0 & Automotive Lab.

Do Ostravy se dostal ze své domovské University of Anbar přes Universiti Teknikal Malaysia Melaka, kde absolvoval doktorské studium. Pan docent také působil na prestižní University of Deusto ve Španělsku v rámci eVIDA Laboratory. V současné době je zapojen do aktivit v rámci nově budované Laboratoře inteligentní senzoriky a pokročilých metod zpracování signálů pod vedením proděkana Radka Martinka, která bude součástí Industry 4.0 & Automotive Lab.

„Náš region se díky aktivitám živé laboratoře stane národním lídrem pro udržitelné generování odborných kapacit a poskytování R&D služeb pro plošnou průmyslovou digitalizaci v prostředí výrobního designu, výrobního procesu s prvky Průmyslu 4.0 a robotiky, skladování a přepravy a v neposlední řadě administrativy. Stejně tak pro oblast automatizace ve veřejné dopravě s řešením inovací infastruktury pro propojenou, autonomní a kooperující mobilitu a aplikací nových vysokorychlostních komunikačních prostředků,“ říká Petr Šimoník, vědecký ředitel Industry 4.0 & Automotive Lab.

Docent Mazin je zapojen na pozici excelentního zahraničního odborníka, což je jeden z klíčových indikátorů projektu REFRESH. „S doc. Mazinem spolupracujeme více než rok. Aktivně spolupracujeme v oblasti strojového učení, Edge/Fog Computing, blockchainu, biomedical computing, Big Data Analytics, pokročilých metod zpracování signálů atd. Využití těchto progresivních technologií můžeme najít v různých aplikačních oblastech, kterým se v rámci výzkumných aktivit dlouhodobě věnujeme, např. v biomedicíně, průmyslu, telekomunikacích, automotive atd.,“ dodává proděkan Martinek. 

Docent Mazin má v současné době dle databáze Web of Science h-index 38, má 8x Highly Cited Paper a v posledních dvou letech výrazně posouvá svůj výzkum. V rámci projektu REFRESH bude vznikat řada unikátních datasetů. Tým docenta Mazina na tyto data aplikuje pokročilé metody, jako je hybridní strojové učení atd.

„Ohromila mne infrastruktura FEI. Prošel jsem řadu prestižních univerzit po celém světě a musím přiznat, že vědecké zázemí FEI je na té nejvyšší světové úrovni. Dle mého názoru je to skvělá platforma pro propojení výzkumných týmů z celého světa v rámci unikátního multioborového výzkumu.“ říká Mazin. „Velmi se mi líbí myšlenka živých laboratoří, která mi byla představena v rámci diskuzí o projektu REFERSH. Mohu potvrdit, že tato koncepce je velmi populární v zahraničí. V rámci koncepce laboratoře Industry 4.0 & Automotive Lab všude vidím zdroje pro IoT senzory, aplikace strojového učení, technologie blockchainu, aplikaci pokročilých metod zpracování signálů atd. Velký dojem na mě udělala budova TL3, kde je reálná výrobní linka, mobility lab atd. Dle mého názoru se zde skvěle propojuje kybernetika/informatika a elektrotechnika. Již se domlouváme na využití dat z těchto unikátních platforem pro výzkum. Také se mi velmi líbí projekty, které řeší tým prof. Martinka s Fakultní nemocnicí, která je v blízkosti FEI.“ dodává v zápětí. 

Mazinův tým vyvíjí řadu unikátních metod a na FEI je možnost jejich aplikace a verifikace v reálném prostředí. Společnou vizí je využívání unikátních datasetů, které budou vznikat v rámci koncepce Laboratoře inteligentní senzoriky a pokročilých metod zpracování signálů – budou to data z průmyslu směřující k prediktivní údržbě, biomedicínská data – např. monitorování pracovníků nebo řidičů, data z automobilových systémů, data z inteligentních budov apod. 

„Jsme nesmírně hrdí, že můžeme ve spolupráci s panem docentem Mazinem Abed Mohammedem posunout hranice v oblasti výzkumu a vývoje na naší fakultě," říká děkan FEI prof. Jan Platoš, „jeho příchod na naši fakultu v rámci projektu REFRESH je významným milníkem v našem snažení o excelenci ve vědě a výzkumu.“

Pan docent Mazin přinese do výzkumného prostředí na FEI nejen svou výjimečnou odbornost a mezinárodní zkušenosti, ale také nové perspektivy a metodologie. „Jeho přístup a vize výrazně obohacují naši vědeckou komunitu a otevírají nové cesty k inovacím a aplikacím. Těšíme se na pokračování této plodné spolupráce a jsme plni očekávání, jaké výsledky společně dosáhneme. Je to inspirující cesta, na které se nejen sdílí znalosti, ale i vytváří nové možnosti pro budoucí generace vědců a inženýrů.“ dodává pan děkan prof. Jan Platoš.

Vloženo: 12. 3. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět