Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Docent Mazin Abed Mohammed zapojen do života na fakultě!

Docent Mazin Abed Mohammed zapojen do života na fakultě!
Jak jsme vás před nedávnem informovali, docent Mazin Abed Mohammed je zapojen na pozici excelentního zahraničního odborníka v projektu Refresh. Komě jeho výzkumných aktivit a publikování zahrnuje jeho působení na FEI také předávání cenných zkušeností a znalostí ze zahraničí mezi nové kolegy a kolegyně, tedy naše vědecko-výzkumné pracovníky fakulty.

Účastní se například předobhajob disertačních prací našich doktorandů, vnáší do nich svůj inovativní pohled. Dále se s nadšením angažuje v aktivitách, jako jsou diskuze a přednášky na fakultě, prostřednictvím kterých se dělí o své letité a zkušenostmi nabyté know-how, jak psát odborné publikace, jakou strategii a koncept zvolit tak, aby měl co nejvyšší impact apod. Např. minulý týden proběhla na CPIT TL3  jeho přednáška s názvem "From Results to publication: Writing Publishable and Visible Research Manuscript". Cílem bylo zlepšit publikační schopnosti členů živé laboratoře Industry 4.0 & Automotive Lab.

Začaly probíhat diskuze o využití dat v rámci CPIT TL3 - Mobility.Lab. Moderní automobily směřující k autonomní jízdě představují unikátní zdroj dat z pohledu technologií, kterým se doc. Mazin se svým týmem dlouhodobě věnuje, např. Machine Learning, Computational Intelligence, IoT, Fog Computing apod. Dalším zdrojem dat pro implementaci těchto progresivních metod je moderní průmysl a jeho probíhající digitalizace. Zde bude pro spolupráci vyžínáno zázemí CPIT TL3 - Smart Factory, kde se výzkum zaměří na digitální dvojčata, rozšířenou/virtuální realitu a především pokročilé metody zpracování signálů, které budou hlavním stavebním kamenem nově budované Laboratoře inteligentní senzoriky a pokročilých metod zpracování signálů, která vzniká v rámci CPIT TL4. Pomyslné zarámování koncepce pokročilého sběru dat s vyžitím moderních senzorů a zpracování signálů pak proběhne v rámci AIM.Lab, kde se výzkum zaměření na zpracování velkých dat a aplikace nejmodernějších trendů v umělé inteligenci jako Explanatory artificial intelligence.

Na základě tohoto propojení vznikají a vzniknou další důležité spolupráce a projekty, budou se moci rozšířit vědecké týmy o další odborníky. Všechno toto přispívá k budování kvalitnější a vyspělejší vědy na fakultě, potažmo celé univerzitě.

Jsme velmi rádi, že můžeme takové excelentní kapacity ze zahraničí přivítat na naší vědecko-výzkumné půdě, s nimiž má skvělý potenciál růst a vyvíjet se mnohem rychleji. Stejně jako naši vědci, kteří se mohou nechat inspirovat, poradit si a naučit se něco nového. Zahraniční vědci jsou přínosem nejen pro daný projekt, ale pro celou vědeckou komunitu, kterou propojují.

Vloženo: 11. 4. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět