Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spokojenost studentů a zaměstnanců na prvním místě.

Spokojenost studentů a zaměstnanců na prvním místě.
Už třetím rokem dalo vedení fakulty možnost všem studentům a zaměstnancům vyjádřit svůj názor na podmínky a prostředí pro učení a práci na FEI.

Vedení si uvědomuje, že tyto faktory jsou jedny z klíčových na cestě za kvalitním vzděláním a pracovními výsledky. Každého názoru a zpětné vazby od vás si vážíme a vítáme nové podněty na zlepšení. Cílem šetření bylo porovnat výsledky s loňským rokem a získané podněty zakomponovat do plánů, jak udělat FEI zase o něco lepším místem pro studium a práci.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 403 respondentů, což je o 200 lidí více než minulý rok. Z toho 110 (36 %) z celkového počtu 307 zaměstnanců a 292 (11 %) z 2 723 studentů.

U otázek, v nichž respondenti vyjadřovali svou míru spokojenosti s prostředím na FEI/univerzitě byla pro hodnocení využita pětistupňová škála (1-5) odpovídající slovnímu hodnocení velmi spokojen(a) – velmi nespokojen(a).

Nejvíce připomínkovaným aspektem z loňska byly podmínky pro trávení volného času a s ním spojená odpočinková místa na FEI. Novým nábytkem se nedostatek míst úspěšně vyřešil a nabízí kromě počtu míst také další benefit, a to je pohodlí, které během času mezi přednáškami každý rád ocení. Šetření letos ukázalo, že se společným prostředím (učebny, laboratoře, …) a novým pořízeným vybavením (nový nábytek v prvním a druhém patře) je spokojeno až 85 % respondentů, přičemž oceňují nejen jeho vzhled, ale také praktičnost a celkový dojem.

graf

Na čem již usilovně pracujeme je rozšíření elektrifikace odpočinkových míst. Tento krok je odpovědí na četné žádosti o lepší dostupnost nabíjení pro vaše elektronické zařízení. Cílem je nejen zvýšit pohodlí při používání vašich laptopů, tabletů a smartphonů, ale také podpořit efektivitu vašeho studia a spolupráce. Zapracování elektrických zásuvek do stolů je naplánováno již na letošní prázdniny.

A to není jediná novinka! Už v průběhu května si budete moci zvolit židle, na kterých budete sedět od podzimu v seminárních učebnách! V přízemí vedle šatny bude od poloviny května možnost si vyzkoušet tři typy židlí. Pomocí QR kódu nám poté dáte vědět, jaký typ je pro vás ten nej! Pohodlí během výuky je základ, a proto necháme vybrat vás, studenty, abyste určili, na jakém typu židle si přejete se vzdělávat.

Další pozitivní změnou na fakultě, ke které došlo i díky vaší zpětné vazbě, bylo pořízení automatu na kávu, který najdete hned vedle bufetu po levé straně. S modernizací byl spojen i nový kabátek bufetu, kde je již radost posedět a dát si něco dobrého k snědku.

Všem respondentům děkujeme za vyjádření názoru! Vážíme si toho a snažíme se s nimi pracovat co nejlépe dokážeme. 

Vloženo: 6. 5. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět