Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Témata jsou nabízena v českém nebo anglickém jazyce (témata se zobrazují v elektronické přihlášce pro příslušný studijní program). 
  • Některá témata v angličtině jsou nabízena pouze pro studium v anglickém jazyce (studium je zpoplatněno).

Více informací o disertačních prací u školitelů.

Disertační práce pro akademický rok 2024/2025

Aplikovaná fyzika (AFY)

Elektroenergetika (EEE)

Elektrotechnika (ETE)

Informatika a výpočetní vědy (IVV)

Bioinformatika a výpočetní biologie (BVB)

Komunikační technologie (KMT)

Kybernetika (KYB)

Výpočetní a aplikovaná matematika (VAM)

Disertační práce pro akademický rok 2023/2024

Aplikovaná fyzika, Komunikační technologie (AFY)

Elektroenergetika (EEE)

Elektrotechnika (ETE)

Informatika a výpočetní vědy (IVV)

Informatika a výpočetní vědy, Bioinformatika a výpočetní biologie (IVV, BVB)

Komunikační technologie (KMT)

Kybernetika (KYB)

Výpočetní a aplikovaná matematika, Informatika a výpočetní vědy (VAM, IVV)