Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název skupiny: Vedoucí skupiny:  
Systémy alternativních zdrojů energií doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. logo
Katedra: 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Výzkumná témata:
 • Měření, řízení a monitoring alternativních a obnovitelných zdrojů energií (fotovoltaické solární systémy, termální solární systémy, geotermální systémy, kogenerace a trigenerace, palivové články a vodíkové technologie a infrastruktura).
 • Systémy akumulace elektrické a tepelné energie a jejich řízení.
 • Řízení budov.
 • Elektromobilita (elektromobily, trakční soustavy a infrastruktura).
 • Realizace pilotních systémů a jejich dlouhodobý řízený provoz.
 • Akademičtí pracovníci: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. David Vala, Ph.D.
  Doktorandi: Ing. Kateřina Gecová, Ing. Radka Pavelková
  Seznam výsledků výzkumu:
  Prezentace: