Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22-34873K Constrained Multiobjective Optimization based on Problem Landscape Analysis 2022 2024
21-05339S Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn 2021 2023
21-33574K Celoživotní strojové učení z datových proudů 2021 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776 Automatizovaný systém kalibrace koncových měrek v rozsahu do 100 mm 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/21_374/0026720 Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů 2021 2024
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Virtuální a rozšířená realita v petrochemii 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024362 Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024404 Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024915 Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696 Platforma pro řízení autonomních robotů v logistických aplikacích s využitím AI a sítě 5G 2021 2023
EG20_321/0024287 Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu 2021 2023
EG20_321/0024338 Vývoj a implementace komplexních monitorovacích systémů stabilitních poměrů horninového masivu a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody 2021 2023
EG20_321/0024367 Výzkum a vývoj inteligentního parního ventilu 2021 2023
EG20_321/0024386 Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií 2021 2023
EG20_321/0024421 Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů 2021 2023
EG20_321/0024545 Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence 2021 2023
EG20_321/0024858 Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz 2021 2023
EG20_321/0025155 Nová modulární platforma pro biometrická nositelná zařízení s rozšířenou analýzou fyziologických veličin 2021 2023
EG17_147/0020565 Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií 2020 2022
EG19_262/0020003 Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence 2020 2022
EG19_262/0020242 Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance 2020 2022
FV40132 Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě 2019 2022

Ministerstvo vnitra

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VJ02010037 Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence 2022 2025
VJ01010008 Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře 2021 2025
VI20192022171 Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů 2019 2022

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK03000260 Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR 2022 2024
TITDUPV027MT01 Rešerše zdrojů dat odborných znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví, vytvoření znalostní báze v této oblasti a rešerše metod umělé inteligence a metod formalizace, reprezentace, udržování, správy znalostí z oblasti průmyslových práv v čase 2022 2022
CK02000127 Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě 2021 2024
FW03010392 Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG 2021 2024
SS03010311 Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky 2021 2024
FW03010194 Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0. 2021 2023
FW03010207 Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory 2021 2023
CK01000098 Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel 2020 2023
CK01000139 Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti 2020 2023
TL03000240 Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS) 2020 2023
FW01010103 Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků 2020 2022
TH04010188 OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii 2019 2022