Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GF22-34873K Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch 2022 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.01.01/01/22_002/0000483 Vývoj komplexního bezdrátového monitorovacího systému pro vysoké teploty na bázi IoT pro náročné prostředí zasaženého důsledky důlní činnosti. 2024 2026
Inovativní systém ochrany vedení kritické infrastruktury (ISOV) 2024 2025
Inovace modulárního osvětlovače pro průmyslové kamerové systémy 2023 2025
Využití impulsní excitační techniky pro nedestruktivní testování elastických vlastností materiálu 2023 2025
EG21_374/0026720 Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů 2021 2024

Ministerstvo vnitra

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VC20232024015 Rozšíření funkcionalit Open Source Komunikátoru včetně zabezpečení videokonferencí (OSK II) 2023 2024
VJ02010037 Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence 2022 2025
VJ01010008 Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře 2021 2025

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
04051/2023/RRC Application of Artificial Intelligence and Swarm Optimization for Enhanced Production of Green Hydrogen 2023 2026

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW10010454 APS pro výrobu s flexibilními zdroji a procesy 2024 2026
FW10010003 Řídicí systém využití baterií s nižší kapacitou z BEV pro akumulaci energie k OZE 2024 2026
FW10010117 Podpůrný systém pro vyhodnocování peroperačních RTG snímků resekátu prsní tkáně 2024 2026
FW10010287 KITR - Komplexní inovace transceiver modulů pro bezdrátové mesh sítě a mezinárodní konkurenceschopnost 2024 2025
TM05000053 Green Urban Mobility Eco System (GUMES) 2024 2025
TQ03000390 Řešení univerzální šachty k prostupům inženýrských sítí pro stavby založené nad terénem s provětrávanou mezerou 2024 2025
TN02000028 Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (CAMAT) 2023 2028
FW06010498 MR relaxometrické stanovení míry postižení bazálních ganglií u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií 2023 2027
TH83030001 Vysoce flexibilní a modulární systém akumulace tepelné energie na bázi PCM pro efektivní vytápění a chlazení budov 2023 2026
FW06010157 Výzkum a vývoj inovativního zařízení pro diagnostiku profilů kol drážních vozidel 2023 2025
FW08010042 Muzeum v XR s využitím 5G 2023 2025
TIRSERU226 Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi 2023 2024
TITSMPO116 TITSMPO116 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive 2022 2024
CK03000260 Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR 2022 2024
CK02000127 Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě 2021 2024
FW03010392 Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG 2021 2024
SS03010311 Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky 2021 2024