Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení
Kód
GA102/96/1433
Předmět výzkumu
Spolehlivost elektrických rozvodných zařízení jako základní předpoklad funkce elektroenergetické soustavy je chápána jako schopnost zajistit nepřetržitou a kvalitní dodávku elektrické energie ke spotřebitelům. Na spolehlivost energetické soustavy se podí lí řada subsystémů a prvků elektrických rozvodných zařízení, jejichž spolehlivost podmiňuje funkční schopnost celé soustavy. Základním úkolem předkládaného výzkumu je posouzení optimalizačních metod souvisejících s mírou spolehlivosti elektrických rozvod ných zařízení. Do výsledného posouzení optimalizačních metod budou zahrnuty příčiny a důsledky působení elektrického zařízení na ekologii prostředí. Jedním z konkrétních aspektů jsou důsledky elektrického vytápění.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1998
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam