Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Opatření pro ochranu životního prostředí v souvislosti s nárůstem harmonických a kolísání napětí při modernizaci hutních provozů
Kód
GA102/95/1091
Předmět výzkumu
Modernizace hutních provozů povede k nárůstu používání elektrických obloukových pecí v procesu výroby oceli. Je-li výkon pece relativně vysoký ve srovnání se zkratovým výkonem sítě vznikají podmínky pro výskyt blikání světel. Jelikož tyto nepříznivé vliv y mají za následek narušování mechanizmu citlivosti lidského oka, je zřejmé, že problém blikání světel se stane vážnou otázkou životního prostředí. Cílem projektu je stanovení mezních hodnot harmonických, kolísání napětí a nesymetrie tak, aby byly dodrže ny kompatibilní úrovně těchto veličin v rozvodné síti podle mezinárodních norem. V zásadě se jedná o řešení obtížných problémů, které často vyústí do rozporu mezi výrobcem oceli a energetickým podnikem. Budou doporučeny postupy uzavírání smluv a požadavk y na ochranná opatření. Bude stanoveno ověřování generovaných rušení a nezbytná predikce harmonických a míry vjemu blikání.
Rok zahájení
1995
Rok ukončení
1997
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam