Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zachování kvality dodávané elektrické energie při nárůstu úrovně rušivých vlivů v distribučních sítích
Kód
GA102/99/1000
Předmět výzkumu
Rozvoj nových technologií a nových technických prostředků se projevil i nárůstem nových spotřebičů, zejména u odběratelů v distribučních sítích, které velmi nepříznivě působí na kvalitu (harmonické,kolísání napětí, impulsní rušení, atp.) dodávané elektrické energie a komplikují tím energetickým společnostem podmínky pro zajištění kvalitní dodávky elektrické energie ostatním odběratelům. Tyto nepříznivé faktory narostly v distribučních sítích po roce 1989 i negativním působením nových spotřebičů v rámci rozvoje tzv. malého privátního sektoru. Tyto výrazné trendy zhoršování kvality dodávané elektrické energie jsou od počátku devadesátých let zaznamenány i ve vyspělých průmyslových zemích. Cílem projektu je návrh technických a organizačních opatření pro zachování kvality dodávané elektrické energie v souladu s příslušnými normami.
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
2001
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam