Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí
Kód
GA103/01/0400
Předmět výzkumu
Vrstevnaté a kompozitní materiály a konstrukce se v současné době obvykle vyšetřují pomocí homogenizačních technik. Použití přesnější zjemnělé Reissnerovy-Mindlinovy teorie s nezávislými kinematickými předpoklady je omezeno jen na konstrukční detaily, protože vede na velké soustavy lineárních algebraických rovnic, které nemohou být efektivně vyřešeny na jednoprocesorových počítačích. Navrhovaný přístup bude použit pro analýzu celých konstrukcí a rozsáhlá výsledná soustava rovnic bude řešena upravenou metodou FETI (Finite Element Tearing and Interconnecting method). FETI je účinná metoda založená na doménové dekompozici a je vhodná pro paralelizaci. Bude vyzkoušeno několik druhů předpodmínění a zvláštní pozornost bude věnována matici vazeb. Pro zjištění lokálních polí napětí a deformace a makroskopických vlastností bude použit mikromechanický model založený na technice Moriho-Tanaky. Dále bude vyvinut skořepinový vrstevnatý konečný prvek založený na zjemnělé teorii.
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam