Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Realizace expertního systému pro osvětlování prostorů s vyšší zrakovou náročností
Kód
GA102/03/1162
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je zpracování expertního systému, pomocí kterého bude možno realizovat vysoce kvalifikovaným způsobem osvětlovací soustavy v prostorách náročných na duševní práci i fyzickou zátěž jako jsou učebny škol, kanceláře všeho druhu,zdravot nické prostory atd. Budou zde dopracována základní a podružná kritéria na podkladě realizovaných experimentů, které umožní zrealizovat vazbu mezi lidským faktorem a teoretickými kritérii. Patří sem především analýza jasových poměrů, které lidskýfaktor ov livňují a které je možno měřit technickými prostředky. Projekt bude významnou pomůckou pro projektanty, architekty, hygieniky, energetiky a ekonomy, pomůckou, pomocí které si budou moci navrhnout, popř. zkontrolovat osvětlovací soustavyz hlediska jejich technických a ekonomických parametrů i jejich vlivu na lidského činitele.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam