Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Verifikace nekonečně stavových systémů
Kód
GA201/03/1161
Předmět výzkumu
Návrh je motivován jednou z živých oblastí současného výzkumu týkajícího se formální verifikace (a tedy i modelování a analýzy) nekonečně stavových souběžných (concurrent) systémů, kde verifikací se rozumí (zkoumání rozhodnutelnosti a složitosti)ověřován í jistých sémantických ekvivalencí těchto systémů a jejich temporálně logických vlastností. V poslední době bylo v dané oblasti dosaženo zajímavých výsledků,např.\,pro kalkuly BPA, BPP, PA, PDA a Petriho sítě, k nimž přispěly i grantové projektyGAČR reg. č. 201/93/2123, 210/97/0456 a 210/00/0400 řešené týmem, který předkládá tento návrh. Hlavním cílem navrhovaného projektu je systematicky prozkoumat zmíněné a příbuzné modely a zaměřit se na charakterizaci rozhodnutelných podtříd vzhledem kběžným sémantic kým ekvivalencím (a k adekvátním předuspořádáním), na jejich vzájemné vztahy a expresibilitu (včetně testování regularity a možností konečné charakterizace) a na rozhodnutelné modální a temporální logiky, či jejich rozumné fragmenty.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam