Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu
Kód
GA101/94/1853
Předmět výzkumu
Výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu je potřebný např. při posuzování namáhání strojních součástí, při posuzování vlivu tektoniky na stabilitu důlních děl a při modelování tváření v hutnictví. Pokud nepředpokládáme předem znalo st kontaktní plochy, je tato úloha silně nelineární a její řešení, zejména v prostoru a při uvažování tření, je náročné i při použití moderní výpočetní techniky. Cílem předloženého projektu je rozpracovat nové algoritmy, které by umožnily efektivní využ tí paralelních počítačů pro řešení uvedených problémů a prostudovat jejich korektnost a efektivnost, včetně numerických experimentů. Základní metodika výzkumu je založena na zobecnění metod rozložení oblasti (bez překrývání), které byly rozpracovány pro ešení problémů popsaných variačními rovnicemi, na problémy popsané variačními nerovnostmi.
Rok zahájení
1994
Rok ukončení
1996
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam