Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Formální a softwarové prostředky pro separaci korektních a nekorektních struktur
Kód
GA201/96/0195
Předmět výzkumu
Cílem projektu je návrh a analýza formálních a softwarových prostředků sloužících: a) Vývoji a klasifikaci systémů odhalujících syntaktické nekorektnosti v předkládaných textech. b) Pro komparativní studium metod rozpoznávání a synataktické analýzy jazy ků a jejich složitosti. c) Pro formulaci metod pro zotavení z chyb během robusní syntaktické analýzy programovacích i přirozených jazyků. d) Jako modely mechanismů pro rozpoznávání obrazů (dvourozměrné seznamy). e) vývoji rozšiřitelných analyzátorů a r ozšiřitelných softwarových systémů. Výsledky budou použity v počítačové lingvistice, fulltextových databázích a při technikách realizace velkých softwarových produktů.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1998
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam