Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj modernizovaného měřícího pracoviště pro zabezpečovací relé
Kód
FI - IM5/011
Předmět výzkumu
Dvoufázová relé se v zabezpečovací technice používají jako kolejová relé vyhodnocující volnost nebo obsazení kolejových obvodů. V intervalech stanovených provozovatelem se musí provádět pravidelná měření parametrů těchto relé. Správnost přeměření všech podstatných parametrů je nezbytnou podmínkou jejich činnosti zajišťující bezpečnost železniční dopravy. Měření se bude provádět na měřící soupravě řízené z osobního počítače. Postup měření je popsán v předpisu ČD T115/1 „Opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízeních“. Součástí měření bude tisk měřícího protokolu a archivace naměřených dat. Měřící souprava bude tvořena dvěma generátory sinusového signálu s výkonnými zesilovači a měřícími moduly pro měření proudů a napětí cívek. U generovaných signálů bude možné měnit jejich vzájemný fázový posuv v rozsahu 0 až 360o. Souprava bude vybavena rozhraními USB, příp. EIA/TIA 232.
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
IMPULS
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam