Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí
Kód
GA17-22615S
Předmět výzkumu
Časová reverzace (TR) akustických a ultrazvukových signálů je užitečným nástrojem v mnoha vědních oblastech včetně nedestruktivního hodnocení materiálů a konstrukcí. TR umožňuje fokusaci elastických vln v čase i prostoru a přesnou lokalizaci a rekonstrukci zdrojů signálu i v silně nehomogenních a dispersních prostředích. Navrhovaný projekt je zaměřen na vyšetřování podmínek, které mohou nepříznivě ovlivnit použití TR ve dvou ultrazvukových metodách nedestruktivního testování: akustické emisi a nelineární ultrazvukové spektroskopii. Vlivy různých faktorů budou experimentálně vyšetřovány na vzorcích z kovových a kompozitních materiálů. Experimenty budou doprovázeny rozsáhlými paralelizovanými numerickými simulacemi šíření elastických vln, což umožní lépe porozumět pozorovaným souvislostem a navrhnout vhodné postupy zpracování signálů. Konečným cílem je určit podmínky přenosu ultrazvukových signálů z reálných konstrukcí na fyzické resp. výpočetní modely, kde mohou být snáze analyzovány.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam