Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů II
Kód
RPP2016/127
Předmět výzkumu
Jednou z klíčových činností doktorandů na Katedře elektroniky je jejich aktivní spolupráce při inovacích laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. V rámci tohoto projektu bychom rádi systematicky navázali na tvorbu výukových pracovišť pro simulaci automobilových elektronických systémů (AES). Činnost řešitelského týmu bude spočívat ve využití školní verze programu Matlab Simulink a vývojových kitů s digitálními signálovými procesory (tyto již byly poskytnuty společností Freescale v minulém období) pro tvorbu simulačních modelů bloků automobilových systémů a dále budou provedeny patřičné simulace. Ph.D. studenti navrhnou nové simulační modely z oblasti Powertrain a Chassis. Zavedení prostředků počítačové simulace AES s možností využití simulačních výstupů pro přímou aplikaci pro řídicí mikrokontroléry je velmi aktuální. Díky výsledkům předchozích řešení a aplikacích při výuce, vznikly požadavky na modifikaci stávajících a tvorbu nových modelů AES. Díky této činnosti se lze při výuce sofistikovaně zaměřit na širokou škálu možných problémů. Nejen těch, které si řešitelský tým vytipoval pro řešení tohoto projektu. Jedním z konkrétních zaměření bude oblast řízení pohonu 4x2, 4x4 a řízení asistenčních systémů u vozidel s elektrickým pohonem a konvenčním pohonem. Výstupem řešení projektu bude mimo jiné i soubor navržených úloh modelování a simulace pro výuku, včetně podrobného popisu řešení.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam