Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sítě a komunikační technologie pro chytrá města V.
Kód
SP2022/5
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu jsou vybrané problémy z oblasti sítí, které jsou v souladu s výzkumnými aktivitami a potřebami odborné skupiny vedené prof. Vozňákem na Katedře telekomunikační techniky. Jde především o senzorové sítě, bezpečnost komunikací a zpracování dat získaných ze sítí. V těchto oblastech kontinuálně pokračujeme ve výzkumných aktivitách, které se zároveň odráží v řešených a připravovaných projektech.
Členové řešitelského týmu
Ing. Ladislav Beháň
Bc. Lukáš Bik
Ing. Lukáš Broda
Ing. Patrik Burdiak
Ing. Vadim Carev
Khoa Dinh Nguyen Dang
Bc. Adéla Dobrovolná
Ing. Martin Dratnal
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Bc. František Folovský
Dr. Ing. Libor Gajdošík
Bc. David Galář
Bc. Lukáš Hoďák
Jan Holáň
Bc. Jiří Jakuba
Ing. Jakub Jalowiczor, Ph.D.
Ing. Lukáš Kapičák
Bc. Ondřej Knebl
Bc. Martin Kopelec
Bc. Daniel Križan
Ing. Filip Lauterbach
Phu Le Si
Ing. Petr Machník, Ph.D.
Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Ing. Libor Michalek, Ph.D.
MSc. Rakshaa Munirathinam, Ph.D.
Ing. Pavel Nevlud
Hong Nhu Nguyen
Ngoc Long Nguyen
Sieu Dang Nguyen
Nhat Tien Nguyen
Ing. Vladislav Ohera
Bc. Ondřej Palovský
Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Bc. Zdeněk Poznér
Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Bc. Jakub Říkovský
Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
Bc. Barbora Šamonilová
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Ing. Martina Slívová
Ing. David Stanovský
Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
Bc. Jakub Vitásek
Bc. Petra Vondálová
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je:
1/ výzkum v oblasti Senzorových sítí (IoT, 5G/6G a energy harvesting),
2/ výzkum v oblasti vytěžování nových znalostí ze sítí, především z dat mobilních operátorů,
3/ výzkum v oblasti bezpečnosti komunikací, především zaměřený na kvantovou kryptografii.
Co se týče měřitelných indikátorů a specifikace výstupů, tak předpokládáme, že:
- budeme publikovat alespoň deset článků v Q1/Q2
- podáme alespoň jeden projektový záměr do mezinárodních výzev (Horizon Europe, apod.),
- získáme minimálně jeden víceletý projekt v hodnotě alespoň jednotek mil. Kč
- publikujeme výsledky výzkumu v alespoň dvaceti indexovaných výstupech (články v časopisech a konferenční výstupy registrované ve WoS/SCOPUS)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 950000,-
3. Materiálové náklady 40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 110000,-
5. Služby 150000,-
6. Cestovní náhrady 82000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 148000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 1480000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 1480000,-
Zpět na seznam