Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování XI
Kód
SP2024/070
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
Ing. Juliana Maya Boscan
Minh Ly Duc
MSc. Quoc Trung Nguyen
Ing. Jakub Štefanský
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Lukáš Hlavatý
Ing. Lukáš Černohorský
Bc. Tomáš Unverdorben
Bc. Matěj Šindelář
Bc. Lucie Zámečníková
Bc. Boris Pustějovský
Ing. Lukáš Šoustek
Bc. David Szmek
Bc. Tomáš Moravec
Bc. Dominik Grzegorz
Bc. Michal Veverka
Bc. Milan Skula
Bc. Josef Wawrzyk
Bc. Martin Ručka

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 220000,-
3. Materiálové náklady 50000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 50000,-
5. Služby 150000,-
6. Cestovní náhrady 160000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 70000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 700000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 700000,-
Zpět na seznam