Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optovláknové senzorické systémy IV
Kód
SP2024/081
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Ing. Stanislav Kepák, Ph.D.
Ing. Jakub Čubík, Ph.D.
Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jan Jargus, Ph.D.
Ing. Michal Kostelanský
Ing. Michael Fridrich
Ing. Jakub Vrlík
Ing. Aleš Vanderka
Ing. Daniel Križan
Ing. Lukáš Hájek
Ing. Zdeněk Wilček
Ing. Kamil Trubák
Ing. Filip Lauterbach
Ing. Patrik Burdiak
Ing. Miroslav Pinka
Ing. Miroslav Slouka
Ing. Jiří Štípal
Ing. Dalibor Zeman

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 650000,-
3. Materiálové náklady 5000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 35000,-
5. Služby 0,-
6. Cestovní náhrady 88153,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 86461,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 864614,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 864614,-
Zpět na seznam