Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Efektivní vyhledávání podobných stromů
Kód
SP2024/100
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Lukáš Moravec
Bc. Martin Ručka

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 80000,-
3. Materiálové náklady 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,-
5. Služby 0,-
6. Cestovní náhrady 23500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 4500,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 120000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 120000,-
Zpět na seznam