Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitola v knize

VONDRÁK, Vít, Tomáš KOZUBEK, Oldřich VLACH a Zdeněk DOSTÁL. Parallel solution of contact shape optimization problems based on domain decomposition. In: Annual proceedings of science and technology at VŠB-TUO 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 161-164. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
VLACH, Oldřich. Approximation and numerical realization of 2D contact problems with Coulomb friction and a solution?dependent coefficient of friction. In: Annual Proceeding of Science and Technology at VŠB-TUO. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 121-124. ISBN 978-80-248-1662-3. [Detail]
VONDRÁK, Vít, Zdeněk DOSTÁL, Jiří DOBIÁŠ a Svatopluk PTÁK. FETI domain decomposition method to solution of contact problems with large displacements. In: Lecture notes in computational sciences and engineering. Berlin/Heidelberg: Springer, 2007. s. 771-778. ISSN 1439-7358. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Optimal algorithms for large sparse quadratic programming problems with uniformly bounded spectrum. In: Large-Scale Nonlinear Optimization. Berlin/Heidelberg: Springer, 2006. s. 83-93. ISBN 0-387-30063-5. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Jaromír DRÁPALA, Tomáš KOZUBEK, Oldřich VLACH, Vítězslav ROUSEK, Jaroslav VLČEK a Ivan KOLOMAZNÍK. Teorie teplotních polí odvalů se záparem a její aplikace v praxi. In: Teorie teplotních polí odvalů se záparem a její aplikace v praxi. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 193-209. ISBN 80-248-0931-1. [Detail]
HORÁK, David a Zdeněk DOSTÁL. On scalable algorithms for numerical solution of variational inequalities based on FETI and semi-monotonic augmented Lagrangians. In: Lecture notes in computational sciences and engineering. Berlin/Heidelberg: Springer, 2004. s. 487-494. ISSN 1439-7358. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Inexact solution of auxiliary problems in Polyak type algorithms. In: Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Olomouc: UP Olomouc, 1999. s. 25-31. ISBN 80-7067-931-X. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Adaptive Precision Control in Quadratic Programming with Simple Bounds and/or Equalities. In: High Performance Algorithms and Software in Nonlinear Optimization. Nizozemí: Kluwer Academic Publishers, 1999. s. 101-111. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Vít VONDRÁK a John RASMUSSEN. FETI Domain Decomposition Algorithms for Sensitivity Analysis in Contact Shape Optimization. In: 11th Domain Decomposition Conference Greenwich 98. Greenwich: Greenwich, 1998. s. 168-176. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Jan FAMFULÍK a Sandra Augusta SANTOS. FETI Domain Decomposition for Semicoercive Contact Problems. In: 4th World Congress on Comp. Mechanics, Buenos Aires 1998. Barcelona: CIMNE Barcelona, 1998. s. 17-27. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Vít VONDRÁK a John RASMUSSEN. Contact Shape Optimization with Duality Based Solution of State Problems_. In: 4th World Congress on Comp. Mechanics, Buenos Aires 1998. Barcelona: CIMNE Barcelona, 1998. s. 5-7. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Ana FRIEDLANDER a Sandra Augusta SANTOS. Solution of Contact Problems of Elasticity by FETI Domain Decomposition. In: Contemporary Mathematics, Domain Decomposition Methods 10. U.S.A.: American Mathematical Society, 1998. s. 82-94. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Jan FAMFULÍK a Sandra Augusta SANTOS. FETI Domain Decomposition for Semicoercive Contact Problems. In: Int. Conference Num. Meth. and Comp. Mechanics, Miskolc 1998. Miskolc: Miskolc, 1998. s. 7-8. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Jan FAMFULÍK a Sandra Augusta SANTOS. Augmented Lagrangians with Adaptive Precision Control for Quadratic Programming with Simple Bounds and Equality Constraints. In: 16th Int. Symposium on Mathematical Programming. Lausanne: Charles University of Prague, 1997. s. 5-6. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk a S. A. SANTOS. Augmented Lagrangians with Adaptive Precision Control for Quadratic Programming with Simple Bounds and Equality Constraints - Theory. In: 16th Int. Sympostium on Mathematical Programming. Lausanne1997. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Vít VONDRÁK a John RASMUSSEN. Implementation of iterative solvers in shape optimization. In: 2nd World Congress on Structural and Multidisciplinary Opt.. : IFTR Warzsaw, 1997. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Vít VONDRÁK a John RASMUSSEN. Iterative Solution of Systems with Several Right Hand Sides. In: Czech-U.S. Workshop on Iterative Methods and Paral.Computing. : MFF UK Praha, 1997. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Ana FRIEDLANDER a Sandra Augusta SANTOS. Solution of Contact Problems of Elasticity by FETI Domain Decomposition. In: Domain Decomposition and Multifields in Fluid and Solid Mech.. Sollerhaus: Charles University of Prague, 1997. s. 3-8. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Ana FRIEDLANDER a Sandra Augusta SANTOS. Efficient Algorithms for Quadratic Programming with Simple Bounds and Equalities. In: IMAMM'97. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1997. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Jan FAMFULÍK a Sandra Augusta SANTOS. Adaptive Precision Control in Quadratic Programming with Simple Bounds and or Equalities. In: Int. Conf. HPSNO 97, Ischia. 1997. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Jan FAMFULÍK a Sandra Augusta SANTOS. Augumented Lagrangians for Semicoercive Contact Problems. In: Int. Conf. Num. Meth. in Comp. Mechanics, Prague 1997. Praha: Charles University of Prague, 1997. s. 5-6. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Ana FRIEDLANDER a Sandra Augusta SANTOS. Solution of Contact Problems of Elasticity by FETI Domain Decomposition. In: Int. Conf. on the Domain Decomposition Methods, Boulder 1997. New York, U.S.A.: J. Wiley and Sons, NY, 1997. s. 8-9. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk a Vít VONDRÁK. Dual schur complement and proportioning for the solution of the contact problems with Coulomb friction. In: . Francie: Lamoura, 1996. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk a Vít VONDRÁK. Řešení kontanktních úloh se třením. In: . Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Řešení kontaktních úloh s Coulombovským třením. In: . Praha: MÚ AVČR, 1996. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Jan FAMFULÍK a Sandra Augusta SANTOS. Adaptive duality based domain decomposition algorithm for the solution of variational inequalities. In: Colloquium of high performance computing. Rio de Janeiro: C3AD 96,, 1996. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk a Vít VONDRÁK. Duality Based Solution of Contact Problems with Friction. In: Int. Conference Num. Meth. and Comp. Mechanics 96 Miskolc. 1996. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk a Vít VONDRÁK. Neumann-Neumann type domain decomposition for the solution of contact problems with Coulomb friction. In: Interanational Mathematical Conference in Prague 96. Praha: MFF UK, 1996. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Jan FAMFULÍK a Sandra Augusta SANTOS. Analysis of block structures by augmented Lagrangians with adaptive precision control. In: Proceedings of Geomechanics 96. Rotterdam: A.A. Balkema, 1996. s. 175-181. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, John RASMUSSEN a Petr BYCZANSKI. Structural Optimization Based on Iterative Solution of State Equations. In: . Great Britain, Redwood Books, Trowbridge: PERGAMON, 1995. ISBN 008-04226-75. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Quadratic Programming with Inexact Subproblem Solver. In: Optimization based computer-aided modelling and design. Praha: ČAV, 1995. s. 167-175. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Kvadratické programování s nepřesnými řešením pomocných úloh. In: . 1994. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Efektivní algoritmy kvadratického programování. In: . Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Active Set Strategy with Inexact Subproblem Solver and Projections. In: 5th Stockholm Optimization Days 94. 1994. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Paralelní algoritmy pro modelování v mechanice. In: . 1993. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh. In: . 1993. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Domain Decomposition Methods for the Solution of Contact Problems. In: 12th Symposium Algoritmy 93. 1993. s. 44-54. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. A Saddle Point Principle Domain Decomposition for the Solution of Contact Problems. In: 7th Domain Decomposition Conference. : University Park, 1993. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Aktualizace aktivních vazeb v kvadratickém programování s jednoduchými omezeními. In: Modern Mathematical Methods in Engineering, Nová Ves 1993. : JČSMF Ostrava, 1993. s. 41-47. [Detail]