Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitola v knize

BRIŠ, Radim, Stanislav RUSEK a Radomír GOŇO. Maintenance modeling and optimization applied to power distribution networks. In: Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures. London: CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2010. s. 295-306. ISBN 978-0-415-66392-2. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Zdeněk HRADÍLEK a Roman CHVÁLEK. Photovoltaic Power Generation. In: The issue of renewable energy sources, operating and forecasting in electric power systems. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2010. s. 36-46. ISBN 978-83-61118-82-4. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr a Roman CHVÁLEK. Utilisation of Fuel Cells and Hydrogen in Electrical Power Engineering. In: The issue of renewable energy sources, operating and forecasting in electric power systems. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2010. s. 76-85. ISBN 978-83-61118-82-4. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Optimalizace elektrického režimu elektrických obloukových pecí v závodě ŠKODA a.s. Plzeň. In: ELTHERM 98,Praha. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. s. 15-22. ISBN 000.000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Martin POKLUDA. Řízení odběrů distribučních trafostanic jako regulátor denního diagramu zatížení. In: Sborník IX.mezinárodní konference. Stará Lesná: Stará Lesná, 1998. s. 203-207. ISBN 88786.88.6. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Optimization of electrical regime of electric arc furnaces using computer program. In: Sborník konference. Poznaň: Poznaň, 1998. s. 197-201. ISBN 000.000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Jiří GURECKÝ. Zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie využitím dálkově ovládaných úsekových odpojovačů. In: Sborník konference. Zlín: Zlín, 1998. s. 1-8. ISBN 000.000. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Identifikace volně hořícího oblouku v rozvodných zařízeních. In: Sborník konference EE98. Stará Lesná: TU Stará Lesná, 1998. s. 190-192. ISBN 88786.88.6. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Josef GAVLAS. Aplikace programu KRUHDIAG na optimalizaci elektrického režimu elektrických obloukových pecí v závodě ŠKODA, a.s. Plzeň. In: Sborník mezinárodní konference. Zywieckie, Polsko: Politechnika Slaska Katowice,Polsko, 1998. s. 22-30. ISBN 83-86923-873. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Computer aided design and work simulaton of furnaces and electrical heaters. In: Sborník referátů EE98. Stará Lesná: VUT Košice, 1998. s. 289-295. ISBN 88786.88.6. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Zdeněk MEDVEC. Vliv elektrických ochran na spolehlivost rozvoden vysokého napětí. In: Časopis EE č. 4. Bratislava: EE Bratislava, 1998. s. 14-17. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Jiří GURECKÝ a Zdeněk MEDVEC. Spolehlivost úsekových odpojovačů ve venkovních sítích 22 kV. In: Elektroenergetika na počátku XXI.století. VUT FEI Brno1997. s. 56-58. ISBN 0000000. [Detail]
GAVLAS, Josef, Karel SOKANSKÝ a Vladimír KRÁL. Volně hořící oblouk ve vlastní spotřebě elektrárny a možnosti jeho identifikace. In: Mez.konf.k 20. výročí založení katedry elektroenergetiky. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1997. s. 240-242. ISBN 8070784822. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Počítačový program pro stanovování pracovních charakteristik elektrických obloukových pecí. In: Mezinárodní konference ELektro. Mezybrodzie Zywiecke Polsko1997. s. 29-31. ISBN 83-86923-660. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Optimalizace elektrického režimu obloukových pecí s využitím pracovních charakteristik. In: Mezinárodní konference Visalaje 1997. VŠB TU Ostrava1997. s. 145-151. ISBN 8070784822. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Martin POKLADA. Zatížení distribučních trafostanic v oblasti s elektrickým přímotopným vytápěním při změnách venkovních teplot. In: Mezinárodní konference Visalaje 1997. VŠB TU Ostrava1997. s. 76-79. ISBN 8070784822. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Josef GAVLAS. Počítačový návrh a modelování řízení průmyslových elektrotepelných zařízení. In: Nové technologie a materiály,vědecký seminář. Katovice,Polsko1997. s. 56-59. ISBN 0000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Josef GAVLAS. Optimalizace použití reaktorů s využitím energetických a ekonomických výsledků elektrické obloukové pece č. č v ocelárně II, Vitkovice a.s. In: Reactor use optimization for improvment of power and economi. Mezybrodzie Zywiecke, Polsko1997. s. 140-141. ISBN 9386923660. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Stanislav RUSEK. Spolehlivost zásobování odběratelů elektrickou energií ve spojení s hromadným dálkovým ovládáním. In: Sborník konference -Krakow 1997. Krakow, Polsko1997. s. 86-89. ISBN 83-90754-622. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Jiří GURECKÝ a Stanislav RUSEK. Spolehlivost odpojovačů pro automaticky ovládané venkovní sítě vysokého napětí. In: Symposioum VII. PPEE Ustroň. Ustroň Polsko1997. s. 14-16. ISBN 83-90721-78. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Stanislav RUSEK a Jiří GURECKÝ. Výzkum spolehlivosti elektrických rozvoden. In: Workschop 1997, Praha. Praha ČVUT,: CVUT Praha, 1997. s. 28-30. ISBN 0000000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Oprogramowanie komputerowe wspomagajance badania naukowe w elektrotermii IV.Seminarium Nove technologie i materialy. In: . Katowice Polsko: Slezská Univerzita Katowice, 1996. ISSN 0000-0000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Problémy kolísání napětí způsobené zkratovými proudy napájecími. In: Sborník 7th International symposium,Varšava. Varšava: Vydavatelství Varšava-Polsko, 1996. s. 40-41. ISSN 0000-0000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Stanislav RUSEK. Řízení odběru elektrické energie v distribučních sítích. In: Sborník konference. Mezinárodní konference Bratislava: STU Bratislava, 1996. ISSN 0000-0000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Jiří GURECKÝ. Optimalizace dálkově ovládaných odpojovačů ve venkovních sítích vysokého napětí. In: Sborník konference. Stará Lesná 10.-12.9.9: Stará Lesná, TU Košice, 1996. s. 20-21. ISSN 0000-0000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Energetické úspory užitím tlumivky v režimu řízení výkonu. In: Sborník konference XIII.World Congress U.I.E.. Birmingham: Proceedings BNCS- UIE BY THE Institute OF Materials Anglie, 1996. s. 10-11. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Volně hořící elektrický oblouk v sítích 22 kV. In: Sborník konference kateder elektroenergetiky. Stará Lesná: Technická Univerzita Košice, 1996. s. 5-7. ISSN 0000-0000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Modelování elektrického oblouku ve spínacích zařízeních pomocí kruhového diagramu. In: Sborník symposia pn physics. XIIth.Symposium on physics October Brno: VUT Brno, 1996. s. 15-16. ISBN 80-214-0740-9. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Diagnostika elektrického oblouku v nízko a vyskonapěťových spínacích zařízeních. In: Sborník symulacja, pomiarz i diagnostic, V. symposium. Bialystok: yka v elektrotermii,Středisko politechniky Bialostock-Holny, 1996. s. 10-12. ISSN 0000-0000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Josef GAVLAS. Optimalizace parametrů elektrického oblouku pomocí kruhového diagramu. In: Sborník vědeckých prací VŠB TU Ostrava,1996. VŠB TU Ostrava: VŠB Ostrava, 1996. s. 150-152. ISSN 0000-0000. [Detail]
GURECKÝ, Jiří a Zdeněk MEDVEC. Technické řešení provozu izolované soustavy 6 kV s hlídačem izolačního stavu a kompenzací zemních proudů pomocí Petersenovy tlumivky. In: . Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995. ISBN nemá. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Řízení výkonového programu pro 80-ti tunovou obloukovou pec. In: Sborník. London-Englan: The Institute of Metals, 1995. s. 45-47. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Optimalizace využívání tlumivky pro zlepšení energtických a ekonomických výsledků při tavení na EOP č. 4 v Ocelárně II. In: Sborník. Ostrava: Vítkovice, 1995. s. 50-53. ISBN 0000000. [Detail]
GURECKÝ, Jiří a Zdeněk MEDVEC. Problematika rozvodných soustav 690 V. In: Sborník. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995. s. 45-48. ISBN 000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Stan obecny i perspektywy kszytalcenia elektrotermii na uczelniach techniczych w Republice Czeskiej. In: Sborník. Szczyrk: Politechnika Slaska, 1995. s. 14-17. ISBN 00000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Současnost a perspektivy elektrotepelné studia technické university v ČR. In: Sborník. Szczyrk Polsko1995. s. 65-67. ISBN 000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Energetické úspory využitím reaktoru při řízení režimů elektrických obloukových pecí. In: Sborník konference. Brno: VUT Brno, 1995. s. 45-46. ISBN 000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Elektrické distribuční sítě napájející elektrické vytápění. In: Sborník konference. Gliwice-Ustroň: Polskie towarzystwo Slaskiej Politechniki Gliwice, 1995. s. 15-17. ISBN 0000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Možnosti řízení odběru elektrické energie v distribuční soustavě při rozvoji elektrického vytápění. In: Sborník konference. Zlín: Academia centrum, 1995. s. 50-51. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Energetické úspory užitím tlumivky pro řízení režimu obloukové pece. In: Sborník konference EE 95. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995. s. 45-47. ISBN 0000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Josef GAVLAS. Optimalizace parametrů elektrických obloukových pecí pomocí kružnicového diagramu s více napěťovými odbočkami. In: Sborník. Polsko-Szczyrk říjen 1994: Polski komitet elektrotermii-Katowice, 1994. s. 89-91. ISBN 0000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Josef GAVLAS. Optimalizace parametrů EOP pomocí kružnicového diagramu s více napěťovými odbočkami. In: Sborník. Polsko-Szczyrk říjen 19941994. s. 45-47. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Josef GAVLAS. Hoření elektrického oblouku - diagnostika na laboratorním modelu. In: Sborník fakulty VUT. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science,TU Br, 1994. s. 15-16. ISBN 0000000. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Protioblouková ochrana. In: Sborník konference. Bialystok-Polsko: Politechnika Bialostocka, 1994. ISBN 0000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Mezinárodní konference životní prostředí, energie a společnost. In: Sborník konference. Chicago USA: Proceedings Chichago, USA, 1994. s. 39-41. ISBN 0000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Energetické úspory. In: Sborník konference. Chicago USA Proceedings No 39-42: The International Conference on Invironment, 1994. s. 25-26. ISBN 000000. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Protioblouková ochrana. In: Sborník konference. Košice: FEI VUT Košice, 1994. ISBN 000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Josef GAVLAS. Diagnostika a řízení výkonového režimu elektrických obloukových pecí. In: Stowarzysenie elektrykou polskich kolo nr. 59. Szczyrk-19941994. s. 15-16. ISBN 83-901641-0-8. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Experimentální modelování elektrického oblouku pro řízení oceláren. In: Sborník konference. Essen BRD: Vulkan Verlag, 1993. s. 10-11. ISBN 0000000. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Vyšší harmonické proudy a napětí v napájecí síti trojfázové elektrické obloukové pece. In: . Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1992. ISBN 1210048X. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Modelling of a Free-Burning Electric Arc bz Control of the Power Program of the Steelmaking Arc Furnace. In: . Proceedings XII.th. Congress Internation: al Union for Electro heat Canada-Montreal, 1992. ISBN 2-89310-121-6. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Experimental Modelling of the Electric Arc for Control of Steellmaking in the Electric Arc Furance". In: . Spain,Madrid, Proceedings, 4.th.European: Electric Steel Congress, 1992. [Detail]