Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitola v knize

KRPELÍK, Daniel, Frank P.A. COOLEN a Louis J.M. ASLETT. Reliability Theory. In: Optimization Under Uncertainty with Applications to Aerospace Engineering. unknown: Springer, Cham, 2021. s. 111-140. ISBN 978-3-030-60165-2. [Detail]
KRPELÍK, Daniel a Tathagata BASU. Introduction to Imprecise Probabilities. In: Optimization Under Uncertainty with Applications to Aerospace Engineering. unknown: Springer, Cham, 2021. s. 35-79. ISBN 978-3-030-60165-2. [Detail]
BRIŠ, Radim. Stochastic Ageing Models Including Maintenance. In: Maintenance Modelling and Applications. Hovik: DNV - Det Norske Veritas, 2011. s. 207-223. ISBN 978-82-515-0316-7. [Detail]
BRIŠ, Radim. Linear Asymptotic Model for Maintenance Optimization of a Highly Reliable System. In: Maintenance Modelling and Applications. Hovik: DNV - Det Norske Veritas, 2011. s. 411-424. ISBN 978-82-515-0316-7. [Detail]
BRIŠ, Radim a Monika KOCHANÍČKOVÁ. Stochastic Petri net approach to production availability and maintenance modeling of special test case. In: Maintenance Modelling and Applications. Hovik: DNV - Det Norske Veritas, 2011. s. 732-743. ISBN 978-82-515-0316-7. [Detail]
BRIŠ, Radim, Stanislav RUSEK a Radomír GOŇO. Maintenance modeling and optimization applied to power distribution networks. In: Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures. London: CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2010. s. 295-306. ISBN 978-0-415-66392-2. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Petra a Radim BRIŠ. Petri nets and dynamic reliability. In: Annual Proceeding of Science and Technology at VŠB-TUO. Ostrava: REPRONIS, 2009. s. 94-99. ISBN 978-80-248-2113-9. [Detail]
PRAKS, Pavel, Jindřich ČERNOHORSKÝ a Radim BRIŠ. Human Expert Modelling Using Numerical Linear Algebra: a Heavy Industry Case Study. In: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Volume 206. Amsterodam: IOS Press, 2007. s. 301-305. ISBN 978-1-60750-089-6. [Detail]
BRIŠ, Radim. Reliability quantification of highly reliable components. In: Safety and Reliability. Rotterdam, Nizozemí: A. A. Balkema Publishers, Rotterdam, Nizozemí, 1999. s. 289-293. ISBN 90 5809 109 0. [Detail]
CHMELÍK, Karel, Jaroslav VLČEK, Petra ŠARMANOVÁ, Dagmar PÍŠOVÁ a Lenka ŠIMONOVÁ. Přijímací zkoušky na FEI VŠB - TU v Ostravě. In: 25. konferencia VŠTEP. Praha: JČMF, 1998. s. 213-219. ISBN 80-7015-648-1. [Detail]
BRIŠ, Radim. Reliability Demonstration Tests of Highly Reliable Components. In: ESEREL '98 Trondheim. Rotterdam: A.A.Balkema, 1998. s. 399-408. ISBN 9-05410-966-1. [Detail]
LITSCHMANNOVÁ, Martina. JMP-IN - program, that makes statistics visual. In: Informatika a algoritmy '98. Košice: Technická univerzita Košice, 1998. s. 296-301. ISBN 80-967593-8-8. [Detail]
LITSCHMANNOVÁ, Martina. Analog Behavioral Modeling. In: Pokroky tvorby a využití simulačních modelů - ASIS 1998. Brno: VUT Brno, VŠB - TU Ostrava, 1998. s. 33-39. ISBN 80-85988-27-5. [Detail]
KRAJC, Bohumil. A Note on Existence of Bounded Solutions of ODE on the Whole Real Line. In: Equadiff 9 - Abstracts Enlarged Abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 52-53. ISBN 8021016418. [Detail]
LITSCHMANNOVÁ, Martina. JMP-IN jako optimální prostředek pro výuku statistiky. In: Pedagogický software '97. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1997. [Detail]
BRIŠ, Radim, Michael DUMMER a Martina LITSCHMANNOVÁ. Softwarová podpora výuky statistiky na VŠB - TU Ostrava. In: Pedagogický software '97. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1997. [Detail]
BRIŠ, Radim. Teorie spolehlivosti v aplikaci na složitý systém. In: . Brno: VŠTEZ Brno, 1996. [Detail]
KRAJC, Bohumil a Jan ANDRES. Unified approach to bounded, periodic and almost periodic solutions of differential systems Annales Mathematicae Silesianae. In: . Katowice: Uniwersytet Slaski, Katowice, 1996. [Detail]
BRIŠ, Radim. Bayes Approach in ALT of highly Reliable EC. In: International NODITO Workshop. Brno: VUT Brno, 1995. s. 210-216. ISBN 80-214-0663-1. [Detail]
BRIŠ, Radim. Analýza spolehlivosti systému pomocí simulace MONTE CARLO. In: . VŠB Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1994. [Detail]
BRIŠ, Radim. Assessment of Highly Reliable Electronic Components. In: Symposium '92 on Fluctuation in Solids. VUT Brno: Nakladatel odborných a vědeckých spisů, 1994. s. 107-111. ISBN 80-214-0560-8. [Detail]
BRIŠ, Radim. Simulační metody v teorii spolehlivosti. In: Vybrané modely simulačních modelů. Ostrava, Editor Jan Štefan: MRQ Ostrava, 1994. s. 149-153. ISBN 80-901229-9-X. [Detail]