Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitola v knize

LHOTSKÁ, Lenka, Vladimír KRAJČA, Jitka MOHYLOVÁ, Svojmil PETRÁNEK a Václav GERLA. EEG Data Mining Using PCA. In: Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications. Hershey: IGI Publishing, 2009. s. 161-180. ISBN 978-1-60566-218-3. [Detail]
PALEČEK, Josef, Václav KOLÁŘ a Vítězslav STÝSKALA. Analysis of the influence of electrified traction on power network. In: Modern electric traction - power supply. Gdaňsk: Gdaňsk University of Technolagy, 2009. s. 15-22. ISBN 83-911669-7-X. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA a Václav KOLÁŘ. Nové vysoce elastické topné pásy s uhlíkovou tkaninou. In: Elektrotechnika v praxi. Ostrava: BAEL, 2000. s. 62-64. ISSN 0862-9730. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Autoregressive model of EEG signal. In: Sborník XX. International Workshop ASIS'98. Ostrava: MARQ Ostrava, 1998. s. 97-103. ISBN 80-85988-26-7. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Zobrazení Brain mappingu v prostředí MATLAB. In: Sborník mezinárodní konference "Pedagogický software'98". České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing České Budějovice, 1998. s. 46-48. ISBN 80-85645-30-0. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Spatial Analysis of EEG methods of display. In: Sborník s vědecké konfewrence "Nové směry v spracování ...". VA Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši , Slovensko, 1998. s. 7-11. ISBN 80-8040-071-1. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Autoregresive models of biosignals. In: Sborník semináře kateder teoretické elektrotechniky. STU Bratislava: STU Bratislava, Slovenská republika, 1998. s. 31-35. [Detail]
CHROBÁČEK, Karel. Magnetické pole magnetizačního přípravku. In: VII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra teoretické elektrotechniky, 1998. s. 37-40. ISBN 80-7078-554-3. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Zobrazení výsledků numerické analýzy biologických signálů. In: VII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra teoretické elektrotechnikyW, 1998. s. 40-44. ISBN 80-7078-554-3. [Detail]
CHROBÁČEK, Karel. Magnetické pole v excentrické mezeře asynchronního motoru. In: VIII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra teoretické elektrotechniky, 1998. s. 36-39. ISBN 80-7078-597-7. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Měření fázového rozdílu mezi kanály EEG. In: VIII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠb - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra teoretické elektrotechniky, 1998. s. 42-46. ISBN 80-7078-597-7. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Analýza EEG signálu v časové a frekvenční oblasti. In: Conference on Digital Signal Processing. Technická univerzita Košice: Technická univerzita Košice, 1997. s. 155-158. ISBN 80-9676-36-4. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Model for determination of rail - remote ground conductance for electric railway traction system. In: Mezinárodní konference AMTEE 97. Západočeská univerzita v Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 1997. s. 187-191. ISBN 80-7082-363-1. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Vliv země na únikové proudy železniční trakce. In: Mezinárodní vědecká konference ELEKTRO 97. Žilinská univerzita Žilina: Žilinská univerzita Žilina, 1997. s. 227-232. ISBN 80-7100-419-7. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Analýza EEG signálu v prostředí MATLAB. In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Vojenská akademie Brno: VA Brno, 1997. s. 56-60. ISBN 0000000000000. [Detail]
CHROBÁČEK, Karel. Modelování magnetických polí metodou konečných prvků. In: Pedagogický software 97. České Budějovice: Pedagogická fakulta České Budějovice, 1997. s. 53-58. ISBN 80-85645-26-2. [Detail]
CHMELÍK, Karel a Vítězslav STÝSKALA. Vliv technologie bourání vinutí na kvalitu magnetického obvodu elektrického stroje. In: Sborník konf. DIAGNOSTIKA 97.. Plzeň, CR: Západočeská univerzita v Plzni, 1997. s. 272-277. ISBN 80-7082-342-9. [Detail]
CHMELÍK, Karel a Vítězslav STÝSKALA. Vliv technologie bourání vinutí na kvalitu magnetického obvodu elektrického stroje. In: Sborník konference Diagnostika '97. Plzeň, Česká republika1997. s. 272-277. ISBN 80-7082-342-9. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Vliv parametrů prostředí na únik bludných proudů v železniční trakci. In: Sborník mezinárodní konference TRANSPORT 97. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 145-152. ISBN 0000000000000. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Jednoduchý aritmetický detektor epileptických grafoelementů. In: Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: Katedra teoretické elektrotechniky, FEI, VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 24-26. ISBN 0000000000000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Elektrifikovaná trakce jako multivodičové přenosové vedení. In: Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: Katedra teoretické elektrotechniky, FEI, VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 78-81. ISBN 0000000000000. [Detail]
CHROBÁČEK, Karel. Elektrické pole elektrostatických odlučovačů prachu. In: Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: Katedra teoretické elektrotechniky, FEI, VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 81-84. ISBN 0000000000000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Model pro určení elektrických parametrů stejnosměrné trakce. In: EE.roč. II.,mimořádné číslo., Nov. 96. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1996. ISSN 0000-0000. [Detail]
HENZL, Ctibor, Lubomír IVÁNEK a Josef PALEČEK. Elektrochemická koroze. In: Earth Current Fields in Proximity to D.C. Electric Railways. Gdaňsk: Univerzita Gdaňsk, 1996. s. 34-39. ISBN 83-906490-1-2. [Detail]
PALEČEK, Josef, Lubomír IVÁNEK a Ctibor HENZL. Elektrochemická koroze - zemní proudová pole v okolí stejnosměrných drah. In: Proceedings of the V. Polish Conference "CORROSION '96". GDANSK, Polsko: Polytechnica Gedanensis, GDANSK, PL, 1996. s. 296-568. ISBN 83-906490-1-2. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Konverze dat mezi ruznými EEG systémy. In: Sborník mez. vědecké konference "Nové směry ve zpracování". VA SNP Liptovský Mikuláš: VA SNP Liptovský Mikuláš, 1996. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Optimalizace informací souboru pacientu, EEG data neurologického oddělení. In: Sborník mezinárodní vědecké konference "BIOSIGNÁL 96". VUT: VUT Brno, 1996. s. 317-320. ISBN 80-214-0768-9. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Jednoduchý aritmetický detektor epileptických hrotů. In: Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1996. s. 24-26. ISSN 0000-0000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Parametry prostředí ovlivňující rozdělení proudů v elektrické trakci. In: Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1996. s. 26-28. ISSN 0000-0000. [Detail]
CHROBÁČEK, Karel. Modelování elektromagnetických polí. In: Sešit katedry teoretické elektrotechniky. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1996. s. 28-31. ISSN 0000-0000. [Detail]
PALEČEK, Josef, Lubomír IVÁNEK a Ctibor HENZL. Vliv stejnosměrných elektrických drah na úložná kovová zařízení, modelování zemních proudových polí v okolí stejnosměrných drah. In: ELEKTRO '95. Žilina (SR): Vysoká škola dopravy a spojov Žilina (sborník věd.konf.), 1995. s. 125-129. ISBN 80-7100-250-X. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Tvarová optimalizace magnetovacích zařízení. In: Sborník konfernce "Moderní matematické metody v inženýrství". Nová Ves u Frýdlantu: Jednota českých matematiků a fyziků, 1995. s. 73-76. ISBN 0000000000000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Modelování rozložení zemních proudu ve ss zeleznicni trakci. In: Sborník mezinárodní vědecké konference AMTEE 95. Plzeň: AMTEE, Plzeň, 1995. s. 25-29. ISBN 0000000000000. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka. Metody analýzy EEG signálu. In: Sborník mezinárodní vědecké konference VŠB. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. s. 112-116. ISBN 0000000000000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír, Zdeněk HYTKA a Karel CHROBÁČEK. Optimalizace magnetovacího procesu feritových trvalých magnetů. In: Sborník mezinárodní vědecké konference VŠB. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. s. 148-152. ISBN 0000000000000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. Optimalizace tvaru elektromagnetickych zarizeni pro mmagnetizovani permanentnich magnetu. In: Sborník mezinárodní vědecké konference VŠB. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. s. 152-155. ISBN 0000000000000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír a Ctibor HENZL. Verifikace jevů vycházejících z interakce magnetického pole a pohybujícího se prostředí. In: Sborník mezinárodní vědecké konference VŠB. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. s. 179-183. ISBN 0000000000000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír, Jaroslav KŘÍVA a Petr BEDNÁŘ. Ověření čidel pro nedestruktivní identifikaci vad materiálů. In: Sborník mezinárodní vědecké konference VŠB. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. s. 183-186. ISBN 0000000000000. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír. NUMERICKÉ METODY PRO TVAROVOU OPTIMALIZACI EL. ZAŘÍZENÍ. In: Sborník celostátní konfernece "Moderní matematické metody..". VŠB OSTRAVA: JEDNOTA ČESKÝCH MATEMATIKU A FYZIKU, 1993. s. 70-74. ISBN 0000000000000. [Detail]
TAUFER, Antonín, Karel CHROBÁČEK a Zdeněk MICHALEC. Matematické modelování důlní větrní sítě. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. s. 85-92. [Detail]