Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitola v knize

LUŇÁČEK, Jiří, Petr HLUBINA, Dalibor CIPRIAN a Milena LUŇÁČKOVÁ. Windowed Fourier transform and wavelet transform applied to the phase retrieval of the spectral interference signal. In: Annual proceedings of science and technology at VŠB-TUO 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 102-105. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Kamila HRABOVSKÁ, Kamil POSTAVA a Aleš HENDRYCH. Surface magnetic properties of FeNbB ribbons. In: Annual proceedings of science and technology at VŠB-TUO 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 171-176. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
HLAVÁČ, Libor, Vilém MÁDR, Lucie GEMBALOVÁ, Jiří KALIČINSKÝ, Irena HLAVÁČOVÁ a Eva JANUROVÁ. Influence of material parameters on abrasive water jet efficiency. In: Optimization of Production Processes. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (Official Publisher of the Opole University of Technology), 2008. s. 71-83. ISBN 978-83-60691-44-1. [Detail]
HLUBINA, Petr, Jiří LUŇÁČEK, Dalibor CIPRIAN, Michal LESŇÁK a Radek CHLEBUS. Measurement of thin film thickness by white-light spectral interferometry. In: Annual Proceeding of Science and Technology at VŠB-TUO. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 52-56. ISBN 978-80-248-1662-3. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Jiří LUŇÁČEK, Michal LESŇÁK a Pavel KAPUSTA. Technologie přípravy krystalů GaSb v třídimenzionální segmentové peci. In: Metal '98. Ostrava: Tanger, s.r.o. Ostrava, vyd. T. Prnka, 1998. s. 123-131. ISBN 80-8612214-X. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Jiří LUŇÁČEK, Michal LESŇÁK a Miroslav KURSA. Třídimenzionální pec pro rafinaci kovů a přípravu monokrzstalů. In: Development of Materials Science in Research and Education. Praha: CSACG Praha, 1996. s. 14-15. ISBN 80-85800-50-0. [Detail]
KUCHAŘ, Lumír, Jaromír DRÁPALA a Jiří LUŇÁČEK. Metody čištění Cd, Te a CdTe a periodicita rozdělovacích koeficientu příměsí. In: Selected Topisc in Group IV and II-VI Semiconductors. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 1996. s. 97-104. ISBN 0/444/824/111. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Jiří LUŇÁČEK a Lumír KUCHAŘ. Systematické studium a periodická závislost rovnovážných rozdělovacích koeficientu příměsí na atomovém čísle příměsi a jejich význam pro krystalizaci. In: Advances in Solidification Processes. Amsterdam, Holandsko: North-Holland Elsevier Science Publishers, 1993. s. 73-78. [Detail]