Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

FAJKUS, Marcel, Jan NEDOMA, Pavol PARTILA, Jaromír TOVÁREK a Radek MARTINEK. Systém pro rozpoznání a klasifikace plochých kol v kolejové dopravě. Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ a Dušan DUFKA. Monitorovací systém ochranné sítě a způsob jejího monitorování. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
VELIČKA, Jan, Radovan HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Bezdrátové zařízení k měření koncentrace kyslíku v uzavřených prostorech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ, Jan VELIČKA, Jakub KLOKOČNÍK, Martin ŠPILLER a Vladimír ŠULC. Ostrovní zařízení pro komunikaci s bezdrátovou sítí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Zařízení pro detekci a zasílání snímaných alarmních stavů s bezdrátovým přenosem dat. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
KOUDELKA, Petr, Lumír KUNČICKÝ, Radek MARTINEK, Tomáš NOVÁK a Radim KUNČICKÝ. Napájecí zdroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jakub KOLAŘÍK a Radek MARTINEK. Systém řízení AC nabíjecí stanice nebo skupiny nabíjecích stanic pro lokální distribuční sítě s omezenou rezervovanou kapacitou a způsob řízení pomocí tohoto systému. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jakub KOLAŘÍK, Lukáš ŠOUSTEK, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS a Krupa PETR. Systém pro monitorování kardiorespiračních aktivit lidského těla v magneticky rezonančních prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ, Jakub KOLAŘÍK, Tomáš DOČEKAL a Jan DEDEK. Systém pro balancované nabíjení akumulátoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Jakub KOLAŘÍK, Jan DEDEK, Zdeněk SLANINA a Tomáš DOČEKAL. Akumulátorový modul pro hot swap připojení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jiří KOZIOREK, Marian BRANNY, Jan VITÁSEK, Stanislav HEJDUK, Aleš VANDERKA, Robert PETŘÍK, Martin MIKOLAJEK, Mojmír AXMAN, Radim HERCÍK, Michal PRAUZEK, Radek MARTINEK a Jan LÁTAL. Konstrukce vysokoteplotní sondy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jiří KOZIOREK, Marian BRANY, Jan VITÁSEK, Stanislav HEJDUK, Aleš VANDERKA, Robert PETŘÍK, Martin MIKOLAJEK, Mojmír AXMAN, Radim HERCÍK, Michal PRAUZEK, Radek MARTINEK a Jan LÁTAL. Vysokoteplotní sonda v pouzdře. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ŽABKA, Stanislav a René JAROŠ. Neinvazivní senzor pro monitorování tepové frekvence v magneticky zarušených prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Libor KECLÍK, Radovan HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Ochranný kryt spojovacího vedení teplotní monitorovací jednotky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jan NEDOMA, Jakub KOLAŘÍK, Lukáš ŠOUSTEK, Jindřich BRABLÍK a Radana KAHÁNKOVÁ. Fantom pro kontinuální generování fetálního a mateřského elektrokardiogramu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
KEPÁK, Stanislav, Jakub ČUBÍK, Petr ŠIŠKA, Ondřej ZBOŘIL a Radek MARTINEK. Zařízení pro monitorování vitálních funkcí plodu gravidní ženy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
NEDOMA, Jan, Marcel FAJKUS, Martin NOVÁK, Radek MARTINEK a Vladimír VAŠINEK. Zařízení pro monitorování vitálních funkcí lidského těla v elektromagneticky zarušených prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
ŽABKA, Stanislav, René JAROŠ a Martin NOVÁK. Dělič světelného svazku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
PIEŠ, Martin a Radovan HÁJOVSKÝ. Primární koncentrátor dat pro inteligentní síť. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Libor KECLÍK, Radovan HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Ochranná sonda monitorovacích čidel pro použití v agresivním prostředí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
PIEŠ, Martin a Radovan HÁJOVSKÝ. Modulární systém bezdrátových měřicích uzlů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
NEDOMA, Jan, Marcel FAJKUS, Martin NOVÁK, Radek MARTINEK a Vladimír VAŠINEK. Senzor pro monitorování vitálních funkcí lidského těla v elektromagneticky zarušených prostředích a způsob jeho výroby. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS a Radek MARTINEK. Optovláknový měřicí systém pro monitorování vitálních funkcí lidského těla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Jakub ČUBÍK, Stanislav KEPÁK, Petr ZÁVODNÝ, Radek MARTINEK, Marcel FAJKUS a Petr ŠIŠKA. Způsob měření rychlosti v dopravním provozu a nedestruktivní systém pro provádění tohoto způsobu. Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a Martin PIEŠ. Měřicí zařízení pro měření poklesu terénu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
BILÍK, Petr a Miloslav HOLBA. Tester a způsob detekce chyby spotřebitelského elektroměru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS a Radek MARTINEK. Zařízení pro monitorování základních vitálních funkcí lidského těla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Jakub ČUBÍK, Stanislav KEPÁK, Petr ZÁVODNÝ, Radek MARTINEK, Marcel FAJKUS a Petr ŠIŠKA. Nedestruktivní systém pro měření rychlosti v dopravním provozu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ, Štěpán OŽANA a Zdeněk MACHÁČEK. Zařízení pro měření teplotních polí v horninovém masívu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
BILÍK, Petr a Miloslav HOLBA. Tester ke kontrole spotřebitelského elektroměru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
BILÍK, Petr a Jakub MAŇAS. Zapojení pro testování měřiče blikání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří HÁJOVSKÝ a Martin PIEŠ. Vyztužené spojovací vedení proti půdní erozi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a Martin PIEŠ. Zařízení pro automatizované měření teplot a koncentrace nebezpečných plynů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
KONEČNÝ, Jaromír, Michal KELNAR a Jiří KOZIOREK. Vyhodnocovací zařízení pro terč doskočiště. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Štěpán OŽANA, Martin PIEŠ a Jiří HÁJOVSKÝ. Měřicí zařízení pro elektronickou detekci poruchy čidla výskytu hořlavých plynů. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
KOTZIAN, Jiří, Zdeněk MACHÁČEK, Radovan HÁJOVSKÝ a Jiří KOZIOREK. Monitorovací systém pro analýzu elektrického zdroje a spotřeby energie s predikcí výdrže. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří KOZIOREK a Pavel VLČEK. Zařízení pro automatizované měření teplotního profilu hloubkového vrtu. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ a Libor KECLÍK. Kabeláž do agresívního prostředí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ a Libor KECLÍK. Vyztužené vedení snímače teplot pro větší hloubky. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ a Libor KECLÍK. Měřicí zařízení pro sledování teplot v agresívním prostředí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Pavel VÁLEK, Ludvík KOVAL a Karel SOKANSKÝ. Zařízení pro lokalizaci místa zemního spojení v elektrickém rozvodu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]