Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

KOUDELKA, Petr, Lumír KUNČICKÝ, Radek MARTINEK, Tomáš NOVÁK a Radim KUNČICKÝ. Napájecí zdroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK, Zbyněk CARBOL a Roman HRBÁČ. LED/oled svítidlo nouzového osvětlení napájené superkapacitorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK a Petr ZÁVADA. Mobilní měřící stand pro ověřování světelných vlastností svítidel instalovaných na přistávacích drahách letišť. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ, Lukáš PROKOP, Tadeusz SIKORA a Dalibor LUKÁŠ. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB ? TU of Ostrava, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan KRÁČMAR, Tadeusz SIKORA, Lukáš PROKOP, Dalibor LUKÁŠ a Petr VÁVRA. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan GREPL, Tadeusz SIKORA, Lukáš PROKOP a Petr VÁVRA. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou polosférickou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]