Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

WITAS, Karel, Vladimír VAŠINEK a Jan NEDOMA. Zapojení generátoru časové prodlevy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Karel WITAS a Jan NEDOMA. Zapojení detekční jednotky pro vyhodnocení Ramanova rozptylu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
WITAS, Karel, Vladimír VAŠINEK a Jan NEDOMA. Zapojení časovacího obvodu optického reflektometru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor, Radek NOVÁK a Vladimír VAŠINEK. Zapojení pro regulaci teploty a proudu laserové diody. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]