Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název skupiny: Vedoucí skupiny:  
Elektroenergetika a projektování prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D. logo
Katedra: 410 - Katedra elektroenergetiky
Výzkumná témata:
 • Akumulace elektrické energie
 • Aplikace vodíkových technologií
 • Bioplynová technologie
 • Elektrárny
 • Elektrické světlo
 • Elektrické teplo a tepelná čerpadla
 • Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů
 • Řízení inteligentních budov
 • Bezpečnostní systémy
 • Optimalizace větrných turbín
 • Vývoj systému řízení toku energie v Off-GRID systémech
 • Vývoj koncepce chránění ve SMART GRIDS
 • Výzkum nových metodik pro detekci poruch v sítích vn
 • Smart Energy Harvesting
 • Spolehlivost a RCM v elektroenergetice
 • Nabíjecí stanice
 • Optimalizace chodu elektrických sítí
 • Elektroenergetika elektrické trakce
 • Modelování bludných proudů v železniční trakci
 • Vliv zemních proudových polí na kovová úložná zařízení
 • Vliv elektrické trakce na napájecí soustavu - EMC
 • Zpětné vlivy výkonových zařízení a systémů na napájecí síť
 • Monitorování kvality napětí v síti
 • Analýza, měření a vyhodnocení účinnosti elektrických pohonů
 • Akademičtí pracovníci: Ing. Petr Bernat, Ph.D., Ing. Jan Fulneček, Ph.D., prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc., doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D., doc. Ing. Petr Kačor, Ph.D., Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D., Doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D., doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D., Ing. Petr Moldřík, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D., prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc., Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D., doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., Ing. Pavel Valíček, Ph.D., Ing. Matouš Vrzala, Ph.D.
  Vědečtí pracovníci: Ing. Lukáš Demel, Ing. Libor Hrdina, Ph.D., Ing. Ladislav Zjavka, PhD.
  Doktorandi: Bc. Aneta Bednárová, Ing. Vojtěch Blažek, Bc. Tomáš Goňo, Ing. Antonina Havrylovych, Dr. Ing. Michal Jasiński, Ing. Ondřej Kabot, Bc. Stanislav Kratochvil, prof. Zbigniew Leonowicz, Ing. Filip Novák, Ing. Jan Petrov, Bc. Jan Sobotík, Ing. Lukáš Vávra
  Seznam výsledků výzkumu:
  Prezentace: zobrazit